Nieuws

VHP2 gematigd tevreden met resultaat Metalektro


Gisteravond is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao Metalektro. VHP2 heeft, samen met de andere vakbonden, intensief onderhandeld met werkgeversvereniging FME. VHP2 heeft gemengde gevoelens over het eindresultaat.

Er zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen tot de cao-inkomensgrens, verder is er weinig ambitie getoond op andere inhoudelijke thema’s. Toch bevat het resultaat wel enkele positieve punten voor onze achterban.

Een positief punt is dat partijen hebben afgesproken het onderzoek naar het samenvoegen van de Basis-cao en HP-cao verder uit te werken. Hierin zien wij mogelijkheden om de cao’s beter op elkaar af te stemmen in het belang van onze leden. VHP2 blijft zich inzetten voor één sterke cao zonder inkomensgrens voor alle werknemers in de Metalektro.

Het voorstel van de FME om werkgevers de mogelijkheid te bieden de inkomensgrens te verlagen, is van de onderhandelingstafel gehaald. VHP2 heeft zich zeer kritisch uitgelaten over dit voorstel en wil zich juist richten op een loonsverhoging voor alle werknemers in de Metalektro.

Download de integrale tekst van het resultaat

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste afspraken:

Strategische Agenda

 • Afspraken uit de Strategische Agenda Metalektro 2022–2027 bevestigd.
 • Actieagenda om de sector beter onder de aandacht te brengen en het imago van de sector te verbeteren.
 • Plan van aanpak voor verbetering van de arbeidsverhoudingen op lokaal niveau.

Looptijd

 • Basis-cao en HP-cao: 19 maanden (1 juni 2024 - 31 december 2025)
 • Cao A+O: 12 maanden (1 januari 2025 - 31 december 2025)
 • Cao RVU: ongewijzigd tot 31 december 2025

Loonsverhogingen

 • 2,75% per 1 juni 2024
 • 3,25% per 1 januari 2025
 • 3% per 1 juni 2025
 • De inkomensgrens zal geïndexeerd worden met de loonsverhogingen

Afbouw tijdelijke werkgeversbijdrage pensioenpremie

 • €60 per maand (juni - augustus 2024)
 • €50 per maand (september - december 2024)
 • Vervalt per 1 januari 2025

Vakbondsfaciliteiten

 • Vergroening en energietransitie toegevoegd aan agenda op ondernemingsniveau
 • Voortzetting cao-scholingsdag
 • Mogelijkheid tot onderbrengen vakbondscontributie in Werkkostenregeling in 2025

Arbeidsmarkt en Ontwikkeling

 • Aanpak voor “leven lang ontwikkelen”, inclusief skillspaspoorten en Technohubs
 • Campagne voor toegang en behoud van vrouwen in de sector

Duurzame Inzetbaarheid

 • Voortzetting pilot mantelzorg en gezamenlijke campagne

Gezien de focus op loonontwikkeling onder de inkomensgrens en de geringe ambitie op andere thema’s, leggen wij dit resultaat met een neutraal stemadvies aan onze leden voor. 

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.