Blog

VHP2: ‘Zoveel meer dan een veredelde rechtsbijstand voor het individu’

Dat er mensen zijn die het lidmaatschap van een vakvereniging beschouwen als een veredelde rechtsbijstandsverzekering, is Bas van der Schaaf (58) een doorn in het oog. Lees meer.

VHP2: ‘Zoveel meer dan een veredelde rechtsbijstand voor het individu’

Dat er mensen zijn die het lidmaatschap van een vakvereniging beschouwen als een veredelde rechtsbijstandsverzekering, is Bas van der Schaaf (58) een doorn in het oog. Te vaak blijft volgens de projectmanager van Thales onderbelicht dat een bond zoveel meer is. Daarom zet hij in deze blog graag de meerwaarde van VHP2, als collectief belangenbehartiger van high-tech personeel, in de schijnwerpers.

Natuurlijk ziet Van der Schaaf dat een bond belangrijk is als je in de knel komt, bijvoorbeeld als je bij een reorganisatie wordt aangewezen als een van degenen die moet vertrekken. “Medewerkers van de VHP2 kunnen je dan vertellen of het spel volgens de regels wordt gespeeld en als dat niet zo is, waar je je recht kunt halen. Ook kunnen ze je vertellen hoe een eventuele regeling precies in elkaar zit.”


Belangenbehartiger collectief

Maar volgens Van der Schaaf realiseert lang niet iedereen zich, dat het belang van een bond veel verder gaat dan individuele dienstverlening. Dat een bond opkomt voor het collectieve belang. In de lopende onderhandelingen voor een nieuwe metalelektro-cao bijvoorbeeld, maakt VHP2 zich sterk voor betere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de sector.

Halverwege de jaren negentig kreeg Van der Schaaf zelf te maken met een grote reorganisatie.. “Toen er verkiezingen kwamen voor de ondernemingsraad heb ik me kandidaat gesteld, maar niet zozeer als individu. Ik wilde me gesteund weten door anderen, op hen kunnen leunen voor advies. Daarom heb ik me toen aangesloten bij VHP2. Er waren natuurlijk meer mensen van Thales lid. Samen vormden we een VHP2-fractie binnen de OR.”

Vanwege de bekendheid met de FHPP van Philips, was het logisch voor Van der Schaaf om zich juist bij de VHP (zo heette de VHP2 toen) aan te sluiten. Thomson-TSF, later Thales nam de vestiging in Hengelo in 1990 over van Philips. Tot dan was het defensiebedrijf bekend als Hollandse Signaalapparaten. De Twent leidt er aansprekende projecten, zoals recent nog het plaatsen van enorme radarsystemen voor de luchtmacht of de modernisering van marine-fregatten.


Karakter VHP2 reden om lid te worden

VHP2 is een bond die bij Van der Schaaf past, omdat die de dialoog hoog in het vaandel heeft staan. “Het kan soms nodig zijn om er stevig in te gaan”, zegt Van der Schaaf, “maar de barricaden op, protesteren en staken, dat speekt me allemaal niet zo aan. Ik ben meer iemand die samen naar oplossingen zoekt. Dat lijkt me productiever. Bij een reorganisatie kijk ik ook naar beide kanten. Er moet goed met mensen worden omgegaan, maar het is ook belangrijk dat het bedrijf levensvatbaar blijft. Als lid van VHP2 en destijds de OR heb ik invloed op de besluitvorming.”

In de nieuwe cao is thuiswerken een belangrijk item. Dat daarbij ook gesproken wordt over koffiegeld en een vergoeding voor de verwarming gaat hem wat ver. “Maar dat er aandacht is voor een arbotechnisch goede inrichting van thuiswerkplekken, daar sta ik achter. Net als een cultuur van loslaten en vertrouwen, maar dat is bij Thales meestal wel in orde. ”


Nieuwe cao: generatiepact belangrijk voor werknemers én werkgevers

Dat bonden zich hard maken voor bestendiging van het generatiepact (nu nog een proef), vindt hij eveneens een goede zaak. Het idee is dat 60-plussers minder gaan werken om te wennen aan pensioen, terwijl jongeren de vrijkomende uren overnemen en zicht krijgen op vast werk. “Het pact kan ervoor zorgen dat ouderen tot de laatste dag plezier houden in hun werk. Voor werkgevers is het ook goed dat mensen niet opbranden en dat hun kennis behouden blijft.”

Tot slot deelt Van der Schaaf graag zijn gedachten over jongeren, die meestal niet erg warm lopen voor een bondslidmaatschap. “Ik zie vaak dat mensen wat later in hun loopbaan meer aan een regio gebonden zijn. Daardoor kan een zekere afhankelijkheid ontstaan van de werkgever. Tegenwicht is dan nodig, zeker als er onderhandeld moet worden. Als individu is het lastig je te verweren. Een belangenbehartiger komt op voor de groep.Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sterker een bond staat.”


Lid worden?

Profiteer onder andere van juridisch advies en hulp bij sollicitatie én stem mee over voorstellen. Word nu lid en maak gebruik van onze speciale tijdelijke actie: als je minimaal één jaar lid blijft, ondersteunen we jou bij arbeidsgeschillen, zonder de gebruikelijke wachttijd van zes maanden. Klik hier hier of neem contact op met 040-211 6222.


VHP2: Samen komen we verder.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.