Nieuws

VCP: Afwachtende politiek loopt vast in alle crises


Voor miljoenen Nederlanders dreigt het leven onbetaalbaar te worden. De Vakcentrale voor Professionals ervaart toenemende onvrede en onrust.

VCP: Afwachtende politiek loopt vast in alle crises


Voor miljoenen Nederlanders dreigt het leven onbetaalbaar te worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ervaart toenemende onvrede en onrust, ook onder de middeninkomens. De VCP doet daarom een klemmende oproep aan de politiek om in deze tijden van crises leiderschap en daadkracht te tonen, met nadrukkelijker oog voor de middengroepen. Voor veel van hen begint de rek eruit te raken. Wil er voor deze groepen perspectief blijven, dan moet het roer om in Den Haag. Dat zegt de VCP vandaag in een reactie op de Troonrede.

Crises stapelen zich op

Energiecrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, asielcrisis, zorgcrisis, inkomenscrisis, gebrek aan uitgavenonzekerheid, onderwijscrisis, doorgeschoten flexibilisering en enorme arbeidsmarkttekorten. De lijst houdt niet op en er lijken alleen maar meer problemen bij te komen. Volgens de VCP lijkt bij de politiek nog niet goed te landen hoe groot de problemen ook voor de middeninkomens zijn. “Wij waarschuwen al jaren over de hoge lasten en het gebrek aan uitgavenzekerheid”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan: energiekosten, woning- en huurkosten, de zorg, gebrek aan uitgavenzekerheid en doorgeschoten flexibilisering. De crises versterken elkaar. De energieprijzen zijn zo hoog dat de energierekening vrijwel alle werknemers in een crisissituatie brengt. Dan moet de politiek toch ook inzien dat we op verkeerde weg zijn. Wij zullen de plannen komende tijd bestuderen op de effecten waarbij samenwerking uiteraard belangrijk is maar doorpakken wellicht nog meer.”

Lasten omlaag, lonen omhoog

De VCP wijst erop dat de lasten op arbeid buitenproportioneel hoog zijn in Nederland, en dat terwijl de economie er niet slecht voor staat. Nederland wordt niet collectief armer: het BBP stijgt fors, de winsten zijn hoog en de overheidsfinanciën staan er goed voor”, zegt Van Holstein. De rekening wordt betaald door werknemers. De politiek kiest er telkens voor om huishoudens, en specifiek middeninkomens, met deze hoge lasten op te zadelen. Het is ook de overheid die kan helpen werken weer lonend te maken en meer zekerheid te bieden voor de uitgaven van huishoudens.

Inflatie

Volgens de VCP moeten de lonen zeker de inflatie volgen. De oproep vanuit het kabinet aan werkgevers om de lonen verhogen is welkom, maar linkt ook gratuit als tegelijkertijd vanuit de overheid weinig gedaan wordt. De overheid moet dan ook kijken naar de eigen rol als werkgever. “De

politiek lijkt vooral uitvluchten te zoeken om niet te hoeven leveren. De overheidsfinanciën profiteren in die zin enorm van de huidige situatie. Als gevolg van de inflatie verdwijnt de staatsschuld als sneeuw voor de zon en de reële rente is diep negatief. De overheid en energiebedrijven maken bovendien winsten op energieproductie. Als huishoudens ondertussen door alle ondergrenzen zakken, is dat onacceptabel. Ingrepen in de energieprijzen zijn onvermijdelijk. Het plan dat nu is aangekondigd gaan we bekijken”, zegt VCP-voorzitter Van Holstein.

De maatschappij moet hersteld worden

Daarnaast is het nodig om te investeren in structurele versterking van ons onderwijs, onze veiligheid, de arbeidsmarkt en onze zorg. Vele sectoren lijken onder druk te staan, er is sprake van gebrek aan personeel, te hoge administratieve lasten, te weinig financiering, te weinig innovatie. Het onderwijs gaat achteruit, de veiligheid lijkt niet gegarandeerd, een woning is niet te vinden, de stikstofcrisis versterkt andere crises en de energieafhankelijkheid levert grote issues op en de zorgkwaliteit is niet meer te garanderen. Het zijn geen separate crises; ze versterken elkaar of volgen elkaar op. Er kan dus niet gescheiden opgetreden worden door aan knoppen te draaien, er is fundamentele reflectie nodig en een integrale aanpak.

Professionals

De VCP pleit verder voor meer flexibiliteit in de uitvoering om maatwerk mogelijk te maken, met meer vertrouwen in de professional en de burger. De VCP verzoekt met klem om maatregelen die de werkdruk van professionals verlichten. Vermindering van administratieve lasten en het aantrekkelijker maken van de verschillende beroepen zijn een mooi begin. Verder dringt de VCP aan op structurele investeringen die de werkdruk verlichten. De publiek gefinancierde sectoren, zoals de zorg, veiligheid en het onderwijs, voeren al jaren de burn-out lijsten aan. De gevolgen zijn niet alleen voor de professionals in deze sectoren, maar ook voor toekomstige professionals, vestigingsklimaat en de gehele economie.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.