Nieuws

Update cao-onderhandelingen Philips

Op 15 april jl. vond de tweede ronde van de cao-onderhandelingen met Philips plaats. In deze update informeren we je over de huidige stand van zaken en de volgende stappen.

Tot dusver heeft Philips een eerste mondelinge reactie gegeven op alle voorstellen die de vakbonden hebben ingediend. Daarnaast heeft Philips een aantal voorstellen geopperd om de beloningsstructuur voor overwerk, meeruren en consignatie te vereenvoudigen. Deze voorgestelde wijzigingen zullen in een later stadium nader worden onderbouwd met relevante data, zodat wij een gefundeerd oordeel kunnen vellen over het nut en de noodzaak ervan. De voorstellen van Philips zijn op dit moment nog niet volledig uitgewerkt.

Op ons nadrukkelijke verzoek heeft Philips toegezegd om voor de volgende onderhandelingsrondes al hun standpunten en voorstellen op schrift te zetten en met een integrale reactie te komen, mogelijk aangevuld met een eerste loonbod. Zo krijgen we een compleet overzicht van wat beide partijen op de onderhandelingstafel hebben gelegd.

De eerstvolgende overlegrondes zijn reeds ingepland op 29 mei en 5 juni aanstaande.

De voorstellen van VHP2 kunt u hier lezen.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.