Nieuws

Tweede onderhandelingsronde CAO Metalektro

De VHP2 blijft zich inzetten voor goede afspraken, voor alle medewerkers in de sector. We willen in constructief overleg tot goede afspraken komen voor een nieuwe Metalektro CAO.

De kloof tussen onze wens om te investeren in werknemers en de roep van werkgevers om kostenbeheersing blijft groot

Op 23 september is er tijdens de 2e onderhandelingsronde over een nieuwe CAO Metalektro geen enkele voortgang geboekt. De FME heeft in een integrale reactie op de voorstellen van de vakorganisaties de meeste voorstellen afgewezen. Dit met het argument dat onze voorstellen niet voldoen aan hun uitgangspunt van kostenbeheersing. Er is wel ruimte om over duurzame inzetbaarheid en een regeling voor zware beroepen te spreken.


Wat vindt de VHP2 hiervan?

We hebben aan FME laten weten dat het lijkt dat zij de wensen van werknemers niet serieus nemen en dat wij in het uitblijven van concrete tegenvoorstellen wel ruimte zien voor verder overleg. We vinden het vreemd dat FME ervan uitgaat dat werknemersvoorstellen aan hun uitgangspunt van kostenbeheersing tegemoet moeten komen.

We zetten graag het overleg op constructieve wijze voort in de hoop dat we tijdens de 3e onderhandelingsronde op 7 oktober wel stappen kunnen zetten die partijen dichter bij elkaar brengt. Afgesproken is dat een kleine delegatie van werknemers- en werkgeverzijde naar de effecten van een regeling zware beroepen kijkt in relatie met de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.


Hoe nu verder?

De VHP2 blijft zich inzetten voor goede afspraken, voor alle medewerkers in de sector. We willen in constructief overleg tot goede afspraken komen voor een nieuwe CAO. We hebben naast de volgende overlegdatum op 7 oktober nog een reservedatum op 3 november staan. Het lijkt ondenkbaar dat het ons lukt om op 7 oktober tot een akkoord te komen en dat we dus gebruik zullen moeten maken van de reservedatum.

Jörg Sauer en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam VHP2 in de Metalektromaandag 28 september 2020

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.