Casus

Re-integratie perikelen

"De juridische adviseur van VHP2 heeft mij begeleiding gegeven bij elke stap en geholpen om bij mijn werkgever mijn oude functieniveau en salaris terug te krijgen, zonder een rechtszaak te beginnen!"

Arbeidsongeschikt

Na een lange periode van arbeidsongeschiktheid vanwege een levensbe-dreigende ziekte, begon ik een aantal jaren geleden weer mijn werkzaam- heden op te bouwen. Doel was re-integratie in mijn eigen functie. De op- bouw van werkzaamheden werd uitgevoerd volgens het re-integratieplan, dat was opgesteld in samenwerking met mijn werkgever. Tijdens het reïntegratieproces was ik geregistreerd bij het UWV als 100% arbeidsongeschikt en ontving ik alleen een WIA-uitkering*. Toen ik aan het einde van traject weer 100% bij een opdrachtgever van mijn werkgever kon werken, als gedetacheerde medewerker, heb ik deze wijziging bij UWV gemeld en vervolgens is mijn uitkering stop gezet. Ik vond het logisch dat ik, nu ik weer 100% aan het werk kon, geen uitkering meer zou ontvangen maar gewoon weer salaris. Dat heb ik ook bij mijn werkgever gemeld. Na deze melding stelde mijn werkgever zich op het standpunt dat ik niet in mijn eigen functie geïntegreerd was en dat ik niet op mijn oude niveau functioneerde. Dit standpunt werd ingenomen zonder enig overleg met UWV of met mij. Bovendien liet mijn manager mij weten dat zij mijn functioneringsniveau en salaris opnieuw wilden beoordelen, en dat zij mij op dat moment alvast drie functieniveaus lager zouden indelen en mijn salaris met €500 zouden korten.


De eerste twee maanden wilde mijn werkgever overigens helemaal geen salaris betalen en heb ik met veel moeite twee keer een voorschot kunnen krijgen, dat aanzienlijk minder was dan mijn reguliere salaris. Let wel, ik had gewoon een vast contract met deze werkgever en ik was niet ontslagen tijdens mijn ziekte.


Ik heb zelf de nieuwe opdracht geregeld bij een klant en was heel trots op mijn prestatie. Het was dan ook heel teleurstellend dat ik op een dergelijke manier door mijn werkgever werd behandeld na een succesvolle re-integratie. Mijn werkgever veronderstelde dat zij het recht had om mijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ik was het daarmee niet eens. Het werd tijd om hulp van een juridisch adviseur vragen. Ik was al een tijdje lid van VHP2 en heb hun kantoor gebeld en gevraagd of zij mij konden helpen. Ik was heel aangenaam verrast door de snelheid van de reacties en betrokkenheid van de mensen. Ik kon mijn ingewikkelde en lange verhaal kwijt en heb direct advies gekregen over welke stappen ik zelf moest ondernemen en wat de VHP2 voor mij kon betekenen.


De juridische adviseur heeft mij begeleiding gegeven bij elke stap en bij het opstellen van iedere brief. Ik vond het heel prettig om met haar samen te werken. Zij heeft mij geholpen bij de zaken met het UWV en om bij mijn werkgever mijn oude functieniveau en mijn salaris terug te krijgen, zonder een rechtszaak te beginnen. Zij heeft mij ook geadviseerd om toch weer te gaan solliciteren. Omdat ik wat meer zelfvertrouwen had gekregen, ben ik dat ook werkelijk gaan doen.


Nu is het bijna een jaar geleden en er is veel veranderd in mijn leven. Ik ben nog steeds 100% werkzaam bij een nieuwe werkgever. Bovendien ben ik in een hogere functie geplaatst! Dankzij begeleiding van de VHP2 adviseur heb ik de juiste stappen genomen om mijn leven en werk op orde te krijgen.


Bij deze wil ik graag VHP2 bedanken voor de hulp, ondersteuning, advies en gewoon, het luisterende oor. Ik stel het erg op prijs.

Neem contact op

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.