Nieuws

Nieuwe Cao bij NXP: Belangrijke verbeteringen voor medewerkers

Na een intensieve onderhandelingsperiode hebben VHP2 en de andere vakbonden op 12 april jl. om 01:05 uur een onderhandelingsresultaat bereikt met NXP over een nieuwe cao. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlenging en aanpassing van het Sociaal Plan.

Hoofdpunten van het bereikte cao-resultaat zijn:

Looptijd: 26 maanden, van 1 november 2023 t/m 31 december 2025

Salarisverhoging:

  • 5% per 1 mei 2024 (met een minimum van €2.100 op fulltime basis)
  • 2,75% per 1 maart 2025. De salarisschalen worden ook per deze data verhoogd.
  • Eenmalige uitkering: 1,5% van het salaris met een minimum van €1.000 in mei 2024
  • 1 extra bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025

Generatiepact voor ploegenmedewerkers verhoogd naar 80-90-100

Verruiming van rouwverlof, maatwerkmogelijkheden voor mantelzorg en loopbaanwending

Afbouw van opgebouwde stuwmeren aan vakantiedagen


De tekst van het resultaat zoals die is overeengekomen vind je HIER


Daarnaast is afgesproken het huidige Sociaal Plan te verlengen t/m 31 december 2026. De maximering van de ontslagvergoeding wordt aangepast naar 1,8 jaarsalarissen per 1 september 2024. Dat betekent dat een ieder die tot 31 augustus 2024 wordt aangezegd onder het huidige sociaal plan valt.

VHP2 is tevreden met dit evenwichtige onderhandelingsresultaat. Het biedt in deze roerige tijden goede verbeteringen op het gebied van koopkracht, werk-privé balans en de positie van specifieke groepen medewerkers. We denken dat we er, samen met de andere bonden, het maximale uit hebben gehaald.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.