Blog

Leren en zorgen in de tijd van de werkgever: geen probleem bij Philips

Toen Philips zelf met een voorstel kwam voor Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen, klonk dat haast te mooi om waar te zijn. Vrije dagen om te zorgen voor een kind of naaste, of om een cursus te volgen?

Leren en zorgen in de tijd van de werkgever: geen probleem bij Philips

Toen Philips zelf met een voorstel kwam voor Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen, klonk dat haast te mooi om waar te zijn. Vrije dagen om te zorgen voor een kind of naaste, of om een cursus te volgen? Inmiddels is de scepsis bij werknemers totaal verdwenen. Vakbonden zetten op basis van de feedback van de leden de puntjes op de i. Nu sporen mensen elkaar aan om vooral gebruik te maken van de regeling. “Want die wordt zeer gewaardeerd”, zegt een van hen. “Bij andere bedrijven wordt er met afgunst naar gekeken.”

Philips introduceerde de POZ-dagen omdat het bedrijf zag dat veel werknemers worstelen met hoge werkdruk. Bij wijze van adempauze mogen zij vijf dagen betaald vrijaf nemen voor (mantel)zorgtaken, of in die tijd een cursus of opleiding volgen. Het staat werknemers daarbij vrij om hun eigen interesses volgen. De kennis die ze opdoen hoeft niet per se ten gunste van Philips te zijn.


Aanbod past in discussie over werk-privébalans

Een uniek aanbod, maar het komt zeker niet uit de lucht vallen. Bij veel meer bedrijven wordt gediscussieerd over de werk-privé balans. Ze zien een groeiende behoefte aan vrije tijd en zelfontplooiing. Bij Achmea resulteerde dat bijvoorbeeld in een 34-urige werkweek. Ook in andere landen staat werktijdverkorting op de agenda: zo experimenteert Zweden met werkdagen van zes uur. Dat zou beter zijn voor het welzijn en de gezondheid van mensen (geen burn-outs meer) en uiteindelijk de productiviteit verhogen. Critici waarschuwen echter voor de valkuil dat mensen dan mogelijk hetzelfde werk in minder tijd moeten doen.

Een werknemer van Philips zegt dat het concept in Eindhoven werkt. Er wordt op een volwassen manier mee omgegaan. ‘’De regeling is superflexibel. Je kunt er zelfs per uur gebruik van maken. Ik gebruik de tijd zelf om op mijn kleinkinderen te passen. Dat vind ik leuk om te doen. Collega’s zetten de dagen ook wel in om naar seminar te gaan. Het onderwerp ligt vaak buiten de werksfeer. We sporen elkaar aan om er gebruik van te maken.”


Meer regie voor werknemers door inbreng vakbond

Door leden van vakbonden zoals VHP2 is kritisch gekeken naar het oorspronkelijke voorstel. Er zijn verschillende bijstellingen uit onderhandeld, die werknemers meer regie geven over de inzet van de dagen. Een belangrijk punt is privacy: mensen die kiezen voor zorgverlof hoeven daarover geen verantwoording af te leggen aan hun leidinggevende. “Mensen waren bij wijze van spreken bang dat ze hun manager inzicht zouden moeten geven in het medisch dossier van een naaste, maar dat is dus niet nodig. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Je hoeft eigenlijk alleen te vragen of het in de planning past.”

Volgens de werknemer straalt de regeling gunstig af op Philips. “De regeling is echt waardevol en spreekt ook millennials aan. Deze generatie hecht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. Door de inbreng van de leden en de bond is het ook echt een goede regeling geworden. Ik ben zelf ook lid en de onderhandelingsstijl van VHP2 spreekt me ook in dit geval erg aan. Ze kiezen altijd voor de dialoog. Hier zie je ook weer dat je op die manier tot mooie dingen komt.”

Word ook lid. Dan heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over cao-onderhandelingen en heb je toegang tot onze diensten zoals juridisch advies.VHP2: Samen komen we verder.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.