Arbeidsrecht

Functiewaardering

Veel bedrijven maken gebruik van een bepaald functiewaarderingssysteem om vast te stellen welke beloning bij een bepaalde functie hoort. VHP2 is op de hoogte van de meeste functiewaarderingssystemen die doorgaans gebruikt worden.

Functiewaardering

Veel bedrijven maken gebruik van een bepaald functiewaarderingssysteem om vast te stellen welke beloning bij een bepaalde functie hoort. VHP2 is op de hoogte van de meeste functiewaarderingssystemen die doorgaans gebruikt worden(Hay, ISF et cetera).


Voordat een functie gewaardeerd kan worden moet deze natuurlijk eerst beschreven worden. Bij het opstellen van die functieomschrijving wordt gelet op een aantal gezichtspunten. Het gehanteerde functiewaarderingssysteem bepaalt welke gezichtspunten dat zijn.

Veelgebruikte gezichtspunten zijn:


 • Vereiste opleiding en kennis
 • Leidinggeven
 • Zelfstandigheid
 • Contacten intern en extern
 • Verantwoordelijkheden
 • Afbreukrisico
 • Fysieke vaardigheden


In de meeste functiewaarderingssystemen leiden gezichtspunten tot puntenscores en die puntenscores bepalen weer in welke klasse de functie thuishoort (het niveau). Vervolgens wordt de zwaarte van de functie bekeken in relatie tot het functiegebouw om de onderlinge rangorde te bepalen en wordt de klasse definitief vastgesteld. Op basis van de klasse wordt tot slot bepaald welke loonschaal bij de functie hoort.


Het komt nogal eens voor dat bedrijven een nieuw functiewaarderingssysteem willen invoeren.


Ook komt het voor dat een bepaalde functie die een werknemer vervult in de loop van de tijd aanzienlijk veranderd is ten opzichte van de papieren functieomschrijving. Dan kan de betreffende medewerker verzoeken om een nieuwe geactualiseerde functieomschrijving en functiewaardering. In beide gevallen kun je de hulp inroepen van VHP2.


Functiewaardering is een langdurig traject, of het nu om de actualisering van één functie gaat of om de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem voor alle functies:


 • eerst functie(s) beschrijven, soms alleen van sleutelfuncties
 • functieomschrijving(en) aanbieden aan (alle) medewerker(s)
 • de functie(s) waarderen volgens een systeem
 • vaststellen van een nieuwe salaristabel en inschalingmethode
 • beroepsprocedure


Bij al deze stappen kan VHP2 je desgewenst uitleg en advies geven, ook op het gebied van een eventuele beroepsprocedure wanneer je het echt niet eens bent met de uitkomsten.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.