Nieuws

Financieel fit in de Metalektro

Verzorgd door VHP2 in samenwerking met 'MenS | Durf te groeien'


24 april 2023 - Ben je het zat om het gevoel te hebben dat je geen controle hebt over je financiën? Wil je slimmere keuzes maken met je geld, maar weet je niet waar je moet beginnen? Financieel inzicht helpt je om jouw financiële doelen te bereiken en je financiële toekomst in eigen hand te nemen.

Ben je het zat om het gevoel te hebben dat je geen controle hebt over je financiën? Wil je slimmere keuzes maken met je geld, maar weet je niet waar je moet beginnen? Financieel inzicht helpt je om jouw financiële doelen te bereiken en je financiële toekomst in eigen hand te nemen. 

 

VHP2 heeft hiervoor samen met ‘MenS | Durf te groeien’ een unieke dienstverlening ontwikkeld. In een workshop van één dag werk je aan een financieel fitte mindset en een persoonlijk Financieel Fit Actieplan. Aanvullend bieden we drie coachgesprekken aan waarin je verder wordt begeleid in het ontwikkelen van financieel fit gedrag en in het uitvoeren van jouw actieplan. Het is ook mogelijk alleen via de coachgesprekken aan het programma deel te nemen. 

 

Financieel inzicht verwijst naar kennis en begrip van financiële concepten, zoals budgetteren, investeren en sparen. Door financieel inzicht te verwerven neem je weloverwogen beslissingen nemen over jouw geld en worden veelvoorkomende financiële valkuilen vermeden. 

 

Maar financieel inzicht alleen is niet genoeg. Gedrag en mindset spelen ook een cruciale rol bij financiële fitheid. Jouw bestedingsgewoonten, spaargedrag en eventuele beleggingsstrategie zijn onder andere allemaal van invloed op jouw financiële welzijn. 

Door positief financieel gedrag te ontwikkelen, zoals het vaststellen van een budget en daar naar handelen, schulden vermijden en verstandig beleggen, leg je een sterke financiële basis waar je op termijn profijt van hebt. 

 

Menselijk gedrag is leidend wanneer je wil zorgen dat je financieel fit wordt en blijft. Dat begint bij inzicht in wat je behoeften zijn en wat je overtuigingen zijn over financiën en geld. Wat zijn je gewoontes en op welke manier beïnvloeden die je financiële situatie? Ben je ontspannen over jouw financiën of leveren deze je veel stress op? Wat is de invloed van stress op de keuzes die je maakt? Welke keuzemogelijkheden heb je om jouw financiële fitheid te verbeteren en/of te versterken? Deze keuzemogelijkheden kun je vertalen naar een Financieel Fit Actieplan.In jouw persoonlijke actieplan beschrijf je de stappen die je gaat zetten om jouw financiële inzicht en je gedrag te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat het nooit te laat is om te beginnen.  

 

Door controle te nemen over jouw financiële inzicht en gedrag, vergroot je jouw financiële vrijheid vergroten en bouw je een betere toekomst voor jezelf en je dierbaren. Wacht niet langer met het nemen van controle over je financiën. Begin vandaag nog aan het creëren van de positieve impact die het op jouw leven kan hebben.  

  

Voor wie is het? 

VHP2 organiseert deze coaching en workshop speciaal voor jou. De workshop en coaching ‘Financieel Fit in de Metalektro’ is voor alle werknemers die vallen onder de cao Metalektro. Ook niet-leden van VHP2 zijn van harte welkom. 

 

Wat kost het? 

Deelname is voor jou kosteloos. Financieel Fit in de Metalektro wordt aangeboden naar aanleiding van afspraken die VHP2 in de cao Metalektro heeft gemaakt. 

 

Data 

12 mei 2023 van 09:30 - 16:30 

16 juni 2023 van 09:30 - 16:30 

1 september 2023 van 09:30 - 16:30 

27 september 2023 van 09:30 - 16:30 

8 november 2023 van 09:30 - 16:30 


Locatie 

Ruusbroeclaan 21 

5611 LT Eindhoven 


Hoe meld ik me aan? 

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@vhp2.nl met je naam en de datum die je voorkeur heeft. Financially Fit in Metalektro 

Organised by VHP2 in collaboration with ‘MenS | Durf te groeien’  


Are you tired of feeling like you have no control over your finances? Do you want to make smarter choices with your money, but don’t know where to start? Financial insight helps you achieve your financial goals and take control of your financial future. 


VHP2, in collaboration with ‘MenS | Durf te groeien’, has developed a unique service. In a one-day workshop, you will work on a financially-fit mindset and a personal Financially Fit Action Plan. In addition, we offer three coaching sessions to give you more guidance to develop financially-fit behaviours and implement your own action plan. You can also decide to only sign up for the coaching sessions. 


Financial insight refers to having a knowledge and understanding of financial concepts, such as budgeting, investing and saving. By gaining financial insight, you can make informed decisions about your finances and avoid common financial pitfalls. 


However, having financial insight alone is not enough. Your behaviour and mindset also play a vital role in becoming financially fit. Your spending habits, saving habits and possibly your investment strategy are all factors that influence your financial well-being. 


By developing positive financial habits, such as setting a budget and sticking to it, avoiding debt and making wise investments, you will build a strong financial foundation that benefits you in the long run. To ensure that you become and remain financially fit, you may have to change your behaviour. This all starts with understanding what your needs and convictions are when it comes to finances and money. What are your financial habits and how do they affect your financial situation? Are you relaxed about your finances or does your financial situation cause you a lot of stress? How does stress affect the choices you make? What options do you have to improve and/or strengthen your financial fitness? These options can then be translated into a Financially Fit Action Plan. 


In your personal action plan, you describe the steps you are going to take to develop your financial insight and behaviour. The good news is that it’s never too late to start.  


By taking control of your financial insight and behaviour, you increase your financial freedom and build a better future for yourself and your loved ones. Don’t wait any longer to take control of your finances. Start making a positive impact on your own life today!  

 

Target audience 

VHP2 organises this workshop and coaching sessions especially for you. The ‘Financial Fit in the Metalektro’ workshop and coaching sessions are open to all employees who fall under the Metalektro CLA. Employees who are not a member of VHP2 are also very welcome. 


Costs 

The workshop and coaching sessions are free. ‘Financially Fit in Metalektro’ is offered in response to agreements that VHP2 has made in the Metalektro CLA. 


Dates 

May 12, 2023 from 09:30 until 16:30

June 16, 2023 from 09:30 until 16:30

September 1, 2023 from 09:30 until 16:30

September 27, 2023 from 09:30 until 16:30

November 8, 2023 from 09:30 until 16:30 

 

Location

Ruusbroclaan 21

5611 LT Eindhoven 

 

Registration 

You can sign up for the workshop and coaching sessions by sending an email with your name and your preferred date to info@vhp2.nl. 


Contact

Ruusbroeclaan 21

5611 LT Eindhoven


High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.