Nieuws

Financieel fit in de Metalektro

Verzorgd door VHP2 in samenwerking met 'MenS | Durf te groeien'


Wil je verandering aanbrengen in de financiële keuzes die je maakt? Wil je bewuster omgaan met de financiële beslissingen die je neemt? Het maken van slimmere keuzes met je geld begint bij je ‘financiële gedrag’ en dat gedrag komt voort uit je ‘financiële mindset’. 

Ben je het zat om het gevoel te hebben dat je geen controle hebt over je financiën? Wil je slimmere keuzes maken met je geld, maar weet je niet waar je moet beginnen? Financieel inzicht helpt je om jouw financiële doelen te bereiken en je financiële toekomst in eigen hand te nemen. 

 

Wil je verandering aanbrengen in de financiële keuzes die je maakt? Wil je bewuster omgaan met de financiële beslissingen die je neemt? 


Het maken van slimmere keuzes met je geld begint bij je ‘financiële gedrag’ en dat gedrag komt voort uit je ‘financiële mindset’. 


In het programma ‘een financieel fitte mindset’ ga je onderzoeken op welke overtuigingen jouw financiële gedrag is opgebouwd, welke financiële gewoontes je hebt en hoe je gedrag verandert wanneer sprake is van stress en hoe je automatisch gedrag kunt vervangen door bewuste keuzes. 


Met een vernieuwde financiële mindset ga je in beslissingen rekening houden met wat je op korte termijn wilt en met wat op lange(re) termijn belangrijk voor je is. Hiermee creëer je een financieel stabiele situatie voor nu en in de toekomst. 


Als afsluiting maak je jouw persoonlijke ‘Financieel Fit Actieplan’. In dat plan spreek je met jezelf af welke acties je gaat ondernemen om je bewuste financiële gedrag verder te ontwikkelen. 


Wanneer je juist hulp wilt bij het in beeld brengen van je financiële situatie of keuzemogelijkheden voor de toekomst dan neem je in je ‘Financieel Fit Actieplan’ op welke stappen je gaat zetten om je financiële situatie beter in beeld te brengen. Dat laatste kun je bijvoorbeeld doen met een budgetcoach die je helpt je inkomsten, uitgaven en besparingsmogelijkheden in beeld te brengen, een financieel adviseur die je kan helpen om je financiële planning voor de toekomst goed te regelen. 


‘Een financieel fitte mindset’ word je samen met MenS | Durf te groeien aangeboden in de vorm van een workshop van 1 dag of een individueel coachtraject van 3 gesprekken. 


We bieden je dit programma aan om je te laten kennismaken met de dienstverlening van VHP2. 


Voor wie 

Voor alle werknemers die vallen onder de cao Metalektro. Ook niet-leden van de VHP2 zijn welkom.  


Wat kost het 

Deelname is voor jou kosteloos. VHP2 Financieel fit in de Metalektro wordt aangeboden naar aanleiding van afspraken die VHP2 Metaal in de cao Metalektro heeft gemaakt.  


Aanmelden 

Als je geïnteresseerd bent in de workshop of in de coaching sessies, laat het ons weten via een mail aan info@vhp2.nl. 
Financially Fit in Metalektro 

Brought to you by VHP2 in association with ‘MenS | Durf te groeien’  


Are you tired of feeling like you have no control over your finances? Do you want to make smarter choices with your money, but don’t know where to start? Financial insight helps you achieve your financial goals and take control of your financial future. 


Would you like to make change in your financial choices? Do you want to make more conscious financial decisions?

 

Making smarter choices starts with you ‘financial behaviour’ and your behaviour is a result of your ‘financial mindset’.

 

In the program ‘a financially fit mindset’ you will investigate on which convictions your financial behaviour is built, what financial habits you have, how your behaviour changes when you experience stress and how you can replace automatic behaviour with conscious choices.

 

With a renewed financial mindset in your financial decisions you will take into account what you want on short term and what is important to you on the long-term. This way you create a financially stable situatuation for now and in the future.

 

At the end of the program you make your own personal ‘Financially Fit Action Plan’. In this plan you take note of the actions you will take to further develop your financially conscious behaviour.

 

When you want help in getting more insights in your financial situation or in the choices you can make for your future, you can write that action down in your ‘Financially Fit Action Plan’. For example you can ask a budgetcoach to help you clarify your income, expenses and savings opportunities. Or you can ask a financial planner to help you plan your financial future.

 

‘A financially fit mindset’ is offered to you in association with MenS | Durf te groeien as a one day workshop or an individual coachprogram of 3 sessions.

 

We offer you this program to give you a chance to get to know the services of VHP2.

 

For whom 

For all employess that fall under de CLA Metalektro. Non-members of VHP2 are also welcome.

  

What are the costs 

Joining this program is free of cost for you. VHP2 Financially fit in Metalektro is offered to you in accordance with agreements VHP2 Metaal made in the CLA Metalektro.

 

Sign up 

If you are interested in the workshop and coaching sessions, please reach out by sending us an email at info@vhp2.nl. 


Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.