Blog

Babel: Het gevaar van een te grote ambitie

Binnen de Vhp2 hebben we veel ambitieuze plannen gehad om te bouwen aan het uitbreiden van onze vereniging. Deze plannen waren achteraf gezien te ambitieus. Lees meer.

Babel: Het gevaar van een te grote ambitie

De toren van Babel zou moeten dienen als herkenningspunt in het landschap, waardoor mensen elkaar niet kwijt zouden kunnen raken. Het bouwwerk zou ook een veilig heenkomen bieden bij een mogelijke zondvloed. Helaas:

“God bekeek de nijvere lieden die de toren aan het bouwen waren en oordeelde dat ze te ambitieus waren: ze probeerden gelijk te zijn aan Hem. Hij besloot de mensheid te straffen met de Babylonische spraakverwarring”

Als zoon van een dominee kan ik het af en toe niet laten om met verhalen uit de Bijbel een boodschap kracht bij te zetten.

Binnen de VHP2 hebben we veel ambitieuze plannen gehad om te bouwen aan het uitbreiden van onze vereniging. Deze plannen waren achteraf gezien te ambitieus: het zorgde voor spraakverwarring en in plaats van dat we de hemel bereikten, kwamen we met een harde klap weer terug op aarde.

Eind 2019 zijn we gestart met een meer bescheiden ambitie. Stabilisatie van de ledenaantallen in 2020 en een groei voor de jaren daarna. Het jaar 2020 is afgerond en de conclusie is dat we onze ambitie, stabilisatie van ledenaantallen, op een haar na hebben gehaald. We hebben in 2020 100 nieuwe leden mogen verwelkomen; een ruime verdubbeling ten opzichte van andere jaren. De vereniging is daarmee ook verjongd. Al met al geen slecht resultaat gezien het feit dat alle vakverenigingen helaas al jaren te kampen hebben met drastisch afnemende ledenaantallen.

In 2020 hebben we hard gewerkt om onze toren aan de Ruusbroeclaan in Eindhoven op orde te krijgen. Bureau, bestuur en ledenraad werken weer goed samen. Het verhaal en de boodschap van de vereniging staat en is ook vorm gegeven in onze nieuwe huisstijl; zie hiervoor onze nieuwe brochure. Wij gaan door met onze bescheiden ambitie: Wij willen een realistische groei realiseren in 2021. Dit gaan we doen door meer dan ooit naar buiten te treden en samen met onze leden te werken aan rechtvaardige arbeidsverhoudingen in de bedrijven. De kracht van de verbinding met onze leden maar ook met werkgevers en collega-vakbonden, zorgt er voor dat we impact kunnen hebben op de arbeidsverhoudingen in Nederland. “Verbinding” is niet voor niets één van de kernwaarden van de vereniging. Al was het alleen maar om er voor te zorgen dat we realistisch blijven en dezelfde taal blijven spreken. Als dat lukt zijn we in ieder geval al verder dan ze in Babel ooit geweest zijn.Casper Vaandrager

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.