Nieuws

Arbeidsvoorwaarden 2024: VHP2 zet in op koopkracht en duurzame inzetbaarheid

Arbeidsvoorwaarden 2024

VHP2 heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2024 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden van professionals in de hightech. In de cao-onderhandelingen dit jaar staan koopkrachtverbetering en duurzame inzetbaarheid centraal.

Gezien de inflatie van de afgelopen jaren en de verwachte inflatie is koopkrachtherstel nog steeds hard nodig. VHP2 zet in op een structurele loonsverhoging voor alle werknemers. Daarnaast wil VHP2 dat werkgevers de kosten vergoeden voor scholing en werkgerelateerde zaken.

Ook wil VHP2 afspraken maken over een thuiswerkvergoeding, verbetering van verlofregelingen en duurzame inzetbaarheid. Zo kunnen werknemers in alle levensfases zo goed en fit mogelijk hun loopbaan doorlopen.

Een ander belangrijk punt is de invoering van de nieuwe pensioenwet. VHP2 zet zich bij pensioenfondsen in voor een eerlijke, evenwichtige regeling met oog voor risicodeling en indexering.

Daarnaast pleit VHP2 voor een inclusieve en veilige werkomgeving door grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Dit kan onder meer door vertrouwenspersonen aan te stellen, waarborgen in te bouwen bij afhankelijkheidsrelaties en trainingen te geven over sociale veiligheid.

Met dit arbeidsvoorwaardenbeleid zet VHP2 de toon voor 2024!

Download het arbeidsvoorwaardenbeleid hier

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.