Nieuws

VCP: Verdeelde samenleving vraagt agenda die verder rijkt dan coalitieakkoord

Er ligt een grote opdracht voor politiek en kabinet die veel verder rijkt dan een coalitieakkoord. Er is een grote behoefte aan herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk verdeeld en gepolariseerd is. 

VCP: Verdeelde samenleving vraagt agenda die verder rijkt dan coalitieakkoord

Er ligt een grote opdracht voor politiek en kabinet die veel verder rijkt dan een coalitieakkoord. Er is een grote behoefte aan herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk verdeeld en gepolariseerd is. Het is aan een nieuw kabinet om van de samenleving weer een coherent geheel te maken, en het vertrouwen in overheid, instituties en politiek te herstellen, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in eerste reactie op het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU dat vandaag is gepresenteerd. “Deze coalitie belooft nieuw elan, maar in elan kun je niet wonen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.


Onvrede en onzekerheid

Volgens de VCP zijn grote maatschappelijke thema’s afgelopen jaren blijven liggen. Er is veel onvrede in de maatschappij, en er is veel onzekerheid door onder meer Corona, de ontwikkelingen op de woningmarkt, de toeslagenaffaire en scheefgroei op de arbeidsmarkt. “De samenleving is ontwricht. Veel mensen hebben het gevoel dat ze de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er grote groepen voor wie de samenleving te complex is geworden”, zegt Nic van Holstein. “Het ontbreekt aan een gerichte agenda tegen de polarisatie.”


Achterstallig onderhoud publieke sectoren

De investeringen in onderwijs en defensie die de coalitie nu doet, zijn een begin om de publieke sector weer gezond te krijgen, maar het is nog niet voldoende om het achterstallig onderhoud te herstellen, zegt de VCP. “Met het deels terugdraaien van jarenlange bezuinigingen zijn we er echt nog niet. In veel sectoren is de rek er al jaren uit door aanhoudende werkdruk en gebrek aan middelen. Professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en uitvoering moeten de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen, de middelen om dit veilig te doen en maatwerk te leveren waar dat nodig is. Want de overheid moet niet tegenover de burger staan, maar naast de burger.”


Duurzame welvaart en welzijn

Het is volgens de VCP van groot belang dat het komende kabinet de weg bereidt naar duurzame welvaart en welzijn voor iedereen, en tevens een beleid voert dat de scherpe tegenstellingen in de samenleving wegneemt. De VCP ziet dat in het coalitieakkoord elementen uit het breed gedragen advies over onder meer de arbeidsmarkt terugkomen. “We gaan ervan dat we met het kabinet in gesprek raken over de verdere invulling van het beleid", zegt Van Holstein. De VCP vindt het op zich positief dat de coalitie lastenverlichting heeft aangekondigd voor werkenden, gezinnen en de middeninkomens. Wel benadrukt Van Holstein dat alles staat of valt met de uitwerking en wat dit concreet voor de mensen betekent.


Einde persbericht


Noot voor de redacties:

De VCP komt op een later moment met een nadere reactie op het coalitieakkoord, met name op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sal Stam, woordvoerder VCP: 06-41276152

www.vcp.nlOver de Vakcentrale voor Professionals VCP

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) komt op voor de belangen van professionals. De VCP vertegenwoordigt zo’n 150.000 werknemers uit diverse beroepsgroepen. Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Bij de vakcentrale zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid en bij de Sociaal Economische Raad. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht.

VHP2 is onderdeel van VPC. Lees het persbericht ook hier.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.