Veelgestelde vragen

Rechtsbijstand voor niet leden

In dit artikel lees je meer informatie over de rechtsbijstand voor niet-leden van de VHP2.

Rechtsbijstand voor niet-leden


Rechtsbijstand door onze organisatie wordt kosteloos verleend als de in artikel 1 bedoelde leden langer dan een half jaar lid zijn. Dit voor zover niet later blijkt dat "het geschil" reeds bestond voor de ingang van het lidmaatschap.


Heb je een juridisch geschil dat is ontstaan voor de ingang van het lidmaatschap, dan wel ontstaat gedurende de eerste zes maanden van het lidmaatschap, dan is voor juridische ondersteuning zowel de instemming van de directie als een inschrijfgeld van € 650,- verschuldigd (2022). Hiervoor wordt tien uur juridische bijstand verleend. Worden de tien uren overschreden, dan is voor de verdere dienstverlening ten aanzien van het geschil € 70,- per uur verschuldigd (2022).


Daarnaast verplicht men zich om 24 maanden na aanvang van het geschil VHP2 lid te blijven.

Het inschrijfgeld en bovengenoemde contributie dienen bij aanvang van het lidmaatschap voldaan te worden.


Bekijk het regelement rechtsbijstand

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.