Casus

Definitieve pensioenvaststelling

"Dankzij de succesvolle bemiddeling van de VHP2 is dit pensioenprobleem opgelost. Een goede reden om ook na pensionering lid te blijven van de VHP2."

Definitieve pensioenvaststelling Succesvolle bemiddeling VHP2 bij problemen

Ongeveer vier maanden voor mijn 65ste verjaardag ontving ik van het Philips Pensioenfonds een informatiepakket (offerte) met onder meer de hoogte van mijn 65-jarig pensioen afhankelijk van het te kiezen nabestaandenpensioen (0 – 75 %). Deze bedragen kwamen overeen met eerdere pensioenopgaven. Toen ik 65 werd, ontving ik de definitieve vaststelling van mijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze bedragen waren echter aanzienlijk lager dan de bedragen uit de eerdere offerte. Dit zonder enige toelichting!


Hierop heb ik schriftelijk mijn beklag gedaan richting Pensioenfonds. Het Pensioenfonds reageerde hierop met de mededeling dat mijn pensioen verlaagd is als gevolg van het toepassen van nieuwe actuariële factoren. Hierdoor valt de inkoop van het nabestaandenpensioen ruim 18% duurder uit.


Reden voor mij om deze kwestie voor te leggen aan Jörg Sauer, directeur VHP2. Hij deelde mijn mening dat het verschil tussen het bedrag van de offerte en de definitieve vaststelling van het pensioen erg groot was. Zeker door het uitblijven van enige toelichting. Hij heeft aangeboden als VHP2 in gesprek te gaan met het Pensioenfonds. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat het Pensioenfonds heeft aangeboden naar een oplossing te zoeken.


Na een maand heeft het Pensioenfonds ons laten weten de pensioenrechten aan te passen conform de eerder genoemde bedragen van het informatiepakket. Dit houdt in dat de oude actuariële factoren van kracht blijven. Mijn pensioen wordt dus met terugwerkende kracht verhoogd tot het bedrag vermeld in de oorspronkelijke offerte. Als reden noemt het Pensioenfonds dat in het informatiepakket niet is gewezen op mogelijk nadelige gevolgen door een wijziging van de actuariële factoren. Van oud-collega’s met gelijke problemen heb ik vernomen dat ook hun pensioen positief is gecorrigeerd.


Dankzij de succesvolle bemiddeling van de VHP2 is dit pensioenprobleem opgelost. Een goede reden om ook na pensionering lid te blijven van de VHP2.

  • A.A.M. Hendriks / Oud-medewerker Philips*

Download de whitepaper

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.