Nieuws

Cao-onderhandelingen NXP: FNV stapt uit, andere bonden willen verder praten

Op 17 januari zijn cao-partijen voor het laatst formeel bij elkaar geweest om te onderhandelen over de NXP-arbeidsvoorwaarden. De werkgever gaf toen aan niet tegemoet te kunnen komen aan de salariseis van het FNV (10%). Hierna zijn de onderhandelingen door partijen tijdelijk opgeschort.

In een poging de cao-onderhandelingen weer op gang te krijgen hebben partijen de afgelopen weken een aantal informele gesprekken gevoerd.

 Helaas hebben deze gesprekken er niet toe geleid dat de formele cao-onderhandelingen worden hervat. Sterker nog, het FNV heeft de werkgever op 8 maart een ultimatum gesteld. In het ultimatum wordt 9% structurele verhoging geëist voor een cao tot en met oktober 2024. Daarnaast verwijst het FNV verwijst naar alle overige eisen uit hun voorstellenbrief. De overige bonden zijn voorafgaand niet over het ultimatum geïnformeerd. Ondertussen heeft NXP het FNV-Ultimatum afgewezen en worden door het FNV stakingen voorbereid.

 VHP2, De Unie en CNV vakmensen hebben NXP laten weten wel bereid te zijn verder te praten over een nieuwe NXP-cao. Voor ons is staken een uiterste middel en geen doel op zich.

VHP2 hecht enorme waarde aan het waarborgen van de werkgelegenheid en de economische gezondheid en het behoud van het bedrijf voor de sector en ons land. Dat kan wat ons betreft prima samengaan met goede arbeidsvoorwaarden-afspraken en koopkracht verbetering voor de medewerkers van NXP.

Wij herkennen de CPB-inflatiecijfers zijnde over 2023: 3,8% en volgens de voorspelling voor 2024: 2,9%.

Ook staat de salariseis niet op zich, maar maakt onderdeel uit van de overige eisen die door cao-partijen zijn benoemd. VHP2, De Unie en CNV vakmensen willen graag verder praten en verschillende scenario’s onderzoeken. Een daarvan is een cao met een langere looptijd.

 Wij begrijpen de spagaat waarin NXP zich bevind; idealiter spreken zij een cao af met alle cao-partijen, inclusief de FNV. Dit standpunt wordt door de overige bonden ondersteund. Echter vinden wij de eisen van de FNV, zeker afgezet tegen de vorige NXP-cao niet realistisch noch realiseerbaar.

Wat ons betreft blijft de deur voor de FNV openstaan en zijn ook zij van harte welkom de cao-gesprekken te hervatten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn volgt er een nieuwe update.

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.