Nieuws

Persbericht VCP

Bestaanszekerheid van brede middengroepen wederom vergeten

Bestaanszekerheid van brede middengroepen wederom vergeten 


“Het motto ‘Bestaanszekerheid voor iedereen’ wordt onvoldoende waargemaakt. De koopkrachtoperatie van het kabinet resulteert in een herverdeling waarbij de meeste middengroepen koopkracht inleveren. Niet iedereen met een baan profiteert. Het welzijn van grote groepen huishoudens staat onverminderd onder druk, vreest de VCP.” 


“Er is veel onrust en onzekerheid bij huishoudens door de hoge energiekosten, mobiliteitskosten, zorgkosten en de inflatie in algemene zin. Helaas worden de brede middengroepen in de kabinetsplannen wederom vergeten. De inkomens- en uitgavenzekerheid van de middengroepen staan zwaar onder druk. Daar zou het debat in de Kamer en voor de verkiezingen ook over moeten gaan,” zegt Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de troonrede en de miljoenennota. 

“Middengroepen worden niet of nauwelijks geholpen door de voorgestelde maatregelen. De maatregelen zijn gericht op lage inkomens, waarbij de brede middengroepen buiten de boot vallen of de rekening mogen oppakken. Werkende middengroepen komen steeds verder in de knel. Werken wordt ook steeds minder aantrekkelijk, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt wordt versterkt. De herverdelingsdrang moet stoppen. Het is aan partijen in de Tweede Kamer en bij de komende verkiezingen om te laten zien dat ze er daadwerkelijk voor alle werkenden en gepensioneerden zijn.” 

“Uitgavenzekerheid is een belangrijke component van bestaanszekerheid. Door de oplopende kosten staat het welzijn van een grote middengroep onder druk. Voor werkenden wordt het bijvoorbeeld steeds duurder om naar het werk te gaan door oplopende benzinekosten en kosten voor openbaar vervoer, terwijl lang niet alle werkenden dit volledig vergoed krijgen. Veel werknemers kunnen niet in de buurt van hun werk wonen. Er bestaat ook veel onzekerheid over de hoge energiekosten. De overheid heeft belangrijke instrumenten om de energiekosten voor huishoudens beheersbaar te houden: stimuleren van verduurzaming, maar ook de energiebelasting matigen.” 

De VCP zal komende tijd aandacht vragen voor de noodzaak van technologische innovatie in combinatie met sociale innovatie voor de toekomst van de economie en arbeidsmarkt. Sociale innovatie moet ruimte geven aan professioneel oordeelsvermogen en handelen. De VCP roept op tot versteviging van de maatschappelijke sectoren door inzetten op goed werkgeverschap, innoveren en versterking van de professionele ruimte voor mensen werkzaam in deze sectoren, onder meer door vermindering van verantwoordingsdrift en administratieve lasten- en regeldruk. 

Na de presentatie van de miljoenennota 2024 zal de VCP vandaag een meer uitvoerige reactie zenden aan de leden van de Tweede Kamer. 


 Samen laten wij de stem van professionals horen. 


Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amerik Klapwijk via het VCP-perssecretariaat 070-3499746

Website: www.vcp.nl 


Over de Vakcentrale voor Professionals VCP De Vakcentrale voor Professionals (VCP) komt op voor de belangen van professionals. De VCP vertegenwoordigt zo’n 100.000 werknemers uit diverse beroepsgroepen. Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Bij de vakcentrale zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid en bij de Sociaal Economische Raad. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, arbeidsverhoudingen 

Contact

High Tech Campus 84

5656 AG Eindhoven

Je kan ons op kantoor bezoeken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur


info@vhp2.nl

040-2116 222

Lid worden?

Schrijf je dan hier in! Als lid heb je altijd toegang tot ons zakelijke netwerk en events, praat je mee over onderhandelingen en ben je bevoegd te stemmen over voorstellen.