Media

Wij geven graag zo goed mogelijk inzicht in onze dienstverlening, onze rol in de samenleving en onze organisatie. Aanspreekpunt voor vragen van de pers is info@vhp2.nl, T 040-211 6 222.

Signify asks 20 per cent wage sacrifice from employees | 2 april 2020

Eindhoven news:

https://eindhovennews.com/news/2020/04/signify-asks-20-per-cent-wage-sacrifice-from-employees/

 

Studio 040 Corona maatregelen bij Signify | 1 april 2020

https://studio040.nl/nieuws/artikel/signify-vraagt-20-procent-loonoffer-van-werknemers

Nog geen akkoord over een nieuwe cao DSM | 14 februari 2020

  • DSM heeft nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het chemieconcern gaat eind deze maand weer om de onderhandeltafel zitten met vakbonden FNV, CNV, de Unie en Synergo-vhp.

Volgens vakbond Synergo-vhp pakt het voorstel van de chemiereus nadelig uit voor hogere salarisschalen.

Bezwaar
En dat is volgens de vakbond, die opkomt voor de hogere loonschalen, een struikelblok. "Er wordt onderscheid gemaakt tussen de lagere en de hogere loonschalen", zegt Casper Vaandrager van Synergo-vhp. "Hier maken wij ernstig bezwaar tegen."

Loonstijging
In het voorstel van DSM staat dat de lonen gemiddeld met drie procent stijgen. Voor de hogere salarissen ligt dit onder de drie procent. En dat staat volgens Vaandrager niet in verhouding met de 'prachtige resultaten' die DSM laat zien.

Lees ook: Tegenvallende omzet en winst bij afscheid Sijbesma

Prestatie
Een ander onderwerp van discussie is een prestatieregeling die DSM wil invoeren. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten van DSM, de afdeling waar de medewerker actief is en het functioneren van de werknemer. "Wij willen best praten over invoering een dergelijke regeling, maar dan wel in combinatie met een marktconforme loonsverhoging", zegt Vaandrager.

Nieuwe cao
Er is wel enige haast geboden. De oude cao verloopt namelijk op 31 maart. De onderhandelingen gaan op 28 februari verder.

Mini-sabbatical in nieuwe cao Philips | 31 oktober 2019

Eindhovensdagblad 30-10-2019

EINDHOVEN - Even helemaal weg. Betaald. In de nieuwe cao van Philips is opgenomen dat werknemers er van de baas eens in de vijf jaar vijf weken non-stop tussenuit mogen om bij te tanken. Vakbonden juichen het 'welzijnsverlof’ toe. 

Mini-sabbatical

De vakbonden bereikten gisteren met Philips een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao waarin het nieuwe verlof is opgenomen. Jörg Sauer, de vakbeweging voor hoogopgeleid personeel, ziet het mogelijk maken van een betaalde ‘mini-sabbatical als erkenning voor de toenemende werkdruk. ,,Werknemers moeten ook aan zichzelf kunnen denken. Verlof heeft een functie: als je vrij bent, kun je herstellen en jezelf opladen.” Philips zegt met de regeling het belang van een goede werk-privébalans te onderstrepen. 

Loonsverhoging

Naast het welzijnsverlof is onder meer een loonsverhoging van 3,4 procent per 1 juli volgend jaar afgesproken. Daarnaast start Philips het komend jaar een experiment met een opleidingsbudget van maximaal 5000 euro per werknemer. Daarmee wil het gezondheidstechnologiebedrijf tegemoetkomen aan de scholingsbehoefte voor persoonlijke ontwikkeling of verbetering van de eigen positie op de arbeidsmarkt. De looptijd van de cao is van 1 november dit jaar tot en met 31 oktober volgend jaar.

Mopperen

Vorig jaar mopperden de vakbondsbestuurders nog toen Philips onverwacht een in hun ogen mager eindbod voor de lonen neerlegde. Dat was destijds een jaar lang drie procent en daarna 22 maanden twee procent. Op basis van de goede jaarcijfers eisten de bonden toen 3,5 procent. ,,Dit de mooiste cao-regeling in elf jaar”, jubelde Sauer. gisteren. ,,De 3,4 procent loonsverhoging die is overeengekomen, moet ervoor zorgen dat de kloof tussen de gemiddelde Philips-werknemer en de hogere echelons niet groter wordt.” Volgens hem is het cao-resultaat bereikt door een goed samenspel van alle partijen. Dat onderschrijft zijn collega van vakbond De Unie: ,,Het laat zien dat je een mooi Polderland is goeds kunt bereiken”, vindt Koetloe. 

De leden van FNV, CNV, VHP2 en De Unie moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat om de cao definitief te maken.