CAO actueel

CAO

Nieuws over onderhandelingen binnen ons netwerk van bedrijven: Philips, Philips Lighting, KPN, PostNL, Fokker, Siemens, Stork, ASML en NXP en de sectoren waarin wij actief zijn. De volledige actuele versie van de CAO is terug te vinden bij diensten. collectieve belangenbehartiging, CAO's per bedrijf.

Vakbondsleden stemmen in met cao Metalektro

De cao Metalektro is definitief vastgesteld nu ook alle bonden met het in februari bereikte akkoord hebben ingestemd. FNV Metaal en CNV Vakmensen lieten dinsdag weten dat hun leden het resultaat hebben goedgekeurd. De Unie, VHP2 en de werkg... lees verder

Principeakkoord Metalektro: Vakbondscontributie 2019 betaald door de werkgever!

Onderdeel van het principeakkoord in de Metalektro is de afspraak dat leden van vakorganisaties in het jaar 2019 de contributie bij hun werkgever kunnen declareren! Met deze afspraak worden die leden beloond die ertoe bij hebben gedragen da... lees verder

PRINCIPE-AKKOORD IN DE METALEKTRO!

Het is eindelijk gelukt om met de FME een akkoord te sluiten over een nieuwe Cao met een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 (30 maanden). Het heeft heel lang geduurd om de FME van de gerechtvaardigde standpunten van de werknemers ... lees verder

Onderhandelingsresultaat NXP

Donderdag 17 januari jl. hebben de vakbonden en NXP een cao-resultaat bereikt. Klik hier voor de tekst van het resultaat. We hebben met 6 % verhoging over 23 maanden een verhoging van 3,14 % kunnen realiseren. Een afspraak 80 % werken, 85% ... lees verder

De VHP2 BEREIKT PRINCIPE-AKKOORD MET POSTNL OVER NIEUWE CAO

VHP2 en de andere cao-partijen, BVPP en CNV Publieke diensten zijn na moeizame onderhandelingen tot een principe-akkoord gekomen met PostNL. Het akkoord wordt door de vakorganisaties positief aan hun achterban voorgelegd. De nieuwe cao zal ... lees verder

Onderhandelaars namens VHP2:
Jorg Sauer   
Casper Vaandrager
Jorg Sauer Casper Vaandrager