Blog

10 november 2020 | Een bond zorgt ervoor dat de ergernis bij de koffieautomaat de top bereikt

Maarten van Gestel Maarten van Gestel Chief product owner bij ASML

Zo af en toe kom je ze nog tegen: mensen die lid zijn van een vakvereniging uit idealisme. Neem Maarten van Gestel (45), chief product owner bij ASML. Hij heeft weinig reden tot klagen over zijn werkgever, maar ergert zich af en toe ‘aan van die kleine dingetjes’ waardoor het volgens hem met het werkplezier de verkeerde kant opgaat. Je kunt je dan wel beklagen, meent de Brabander, maar  het is beter om het heft in handen te nemen. “ASML is een log beest en als je de koers daarvan wilt veranderen, moet je toch bij de bond zijn. Die vertolkt als geen ander wat er op de werkvloer leeft.”

ASML hoort wereldwijd bij de grote spelers op de markt van chipmachines. Van Gestel stuurt er teams aan die machines ontwikkelen die werken met extreem ultraviolet licht (EUV). Die zijn essentieel voor de chips in je smartphone, auto of wasmachine. Hij werkt er al tien jaar, maar sloot zich pas vorig jaar aan bij VHP2.

De keus viel specifiek op VHP2. Niet omdat deze bond net als ASML van oudsher een link heeft met Philips, maar omdat zijn vader er lid van was. “Ik wilde bij de bond om meer invloed uit te oefenen op het beleid van ASML. Ik kreeg het gevoel dat het steeds minder om de mensen draaide en meer om het geld. Dat ontstond toen de Bol.com bon die we als bedankje met Kerst kregen van ASML plotseling naar de ASML foundation ging. Met een briefje erbij dat kinderen in derdewereldlanden het slechter hebben dan wij en dat wij dit wel zouden begrijpen. Terwijl zo’n Kerstcadeautje natuurlijk niet gaat over geld maar als waardering voor je werk.’’

‘Als je geen lid bent moet je ook niet klagen’

Ook hoorde hij mensen klagen dat hun salaris al jaren niet was verhoogd of dat leidinggevenden overwerken iets teveel als vanzelfsprekend beschouwen. “Als je dan vraagt waarom ze geen lid worden, hoor je altijd ‘geen tijd’ of ‘geen zin’. Maar dan moet je ook niet moet klagen. Als lid van de bond zit je met de leiding om tafel en kun je dit soort dingen bespreken.”

Een veelgehoorde reden om lid te worden van VHP2 is hun voorkeur voor overleg boven harde actie. Maar Van Gestel zegt dat de vereniging bij hem past omdat die specifiek opkomt voor hoog opgeleid technisch personeel.

Generatiepact voor jong en oud

Hoewel ASML liefst een eigen cao wilde afsluiten, is het bedrijf toch gebonden aan de Metalektro cao. Omdat die overeenkomst 1 december afloopt wordt nu onderhandeld over een nieuwe cao. De bonden maken zich onder meer hard voor een thuiswerkvergoeding, maar dat is niet iets waar Van Gestel zich heel erg druk over maakt. “Ik werk thuis op een stoel van ASML en ik kijk naar een scherm van ASML. Dat is allemaal al zo goed geregeld dat je mij niet hoort roepen dat de koffie ook nog moet worden vergoed.”

Een ander onderhandelingspunt is het generatiepact. Het idee daarvan is dat 60-plussers korter gaan werken om jongeren de kans te geven de vrijkomende tijd in te vullen. Omdat Van Gestel nog ver verwijderd is van de pensioengerechtigde leeftijd, staat dit pact ver van hem af. “Als het gaat om werk creëren voor jongeren heb ik mijn vraagtekens. ASML ziet jongeren graag komen, maar omdat hier weinig technisch personeel beschikbaar is, wordt in het buitenland geworven. Voor hen is het trouwens maar goed dat er een vakbond is die voor hun belangen opkomt, want vaak spreken ze de taal niet.”

Dat maar weinig jongeren lid worden, snapt Van Gestel wel. “Ze zijn individualistisch ingesteld en denken hun eigen boontjes te kunnen doppen. Ze sluiten zich pas aan als er een conflict ontstaat, omdat een bond juridische bijstand verleent. Toch kun je al eerder voordeel hebben van een lidmaatschap. Want je hebt geen individuele overeenkomst met ASML, maar een collectieve. Als je daar iets aan wilt veranderen, is lid worden van de bond de enige manier. Bovendien zitten er tussen de werkvloer en de directie heel wat lagen. Een bond overbrugt die afstand en zorgt ervoor dat de ergernis bij de koffieautomaat de top bereikt.”

Meer weten over wat een bond voor jou kan betekenen? Bekijk dan hier onze uitlegvideo. Binnen twee minuten ben je helemaal op de hoogte. Als je nu lid wordt, kun je gebruikmaken van onze tijdelijke actie: als je minimaal één jaar lid blijft, ondersteunen we jou bij arbeidsgeschillen, zonder de gebruikelijke wachttijd van zes maanden. Kijk op https://vhp2.nl/nl/lid-worden of neem contact op met 040-211 6222.

VHP2: Samen komen we verder.

 

26 oktober 2020 | Interview Bas van der Schaaf Thales

Bas van der Schaaf Bas van der Schaaf
blog email Bas.VANDERSCHAAF@nl.thalesgroup.com

VHP2: ‘Zoveel meer dan een veredelde rechtsbijstand voor het individu’

Dat er mensen zijn die het lidmaatschap van een vakvereniging beschouwen als een veredelde rechtsbijstandsverzekering, is Bas van der Schaaf (58) een doorn in het oog. Te vaak blijft volgens de projectmanager van Thales onderbelicht dat een bond zoveel meer is. Daarom zet hij in deze blog graag de meerwaarde van VHP2, als collectief belangenbehartiger van high-tech personeel, in de schijnwerpers.

Natuurlijk ziet Van der Schaaf dat een bond belangrijk is als je in de knel komt, bijvoorbeeld als je bij een reorganisatie wordt aangewezen als een van degenen die moet vertrekken. “Medewerkers van de VHP2 kunnen je dan vertellen of het spel volgens de regels wordt gespeeld en als dat niet zo is, waar je je recht kunt halen. Ook kunnen ze je vertellen hoe een eventuele regeling precies in elkaar zit.”

Belangenbehartiger collectief

Maar volgens Van der Schaaf realiseert lang niet iedereen zich, dat het belang van een bond veel verder gaat dan individuele dienstverlening. Dat een bond opkomt voor het collectieve belang. In de lopende onderhandelingen voor een nieuwe metalelektro-cao bijvoorbeeld, maakt VHP2 zich sterk voor betere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de sector.

Halverwege de jaren negentig kreeg Van der Schaaf zelf te maken met een grote reorganisatie.. “Toen er verkiezingen kwamen voor de ondernemingsraad heb ik me kandidaat gesteld, maar niet zozeer als individu. Ik wilde me gesteund weten door anderen, op hen kunnen leunen voor advies. Daarom heb ik me toen aangesloten bij VHP2. Er waren natuurlijk meer mensen van Thales lid. Samen vormden we een VHP2-fractie binnen de OR.”

Vanwege de bekendheid met de FHPP van Philips, was het logisch voor Van der Schaaf om zich juist bij de VHP (zo heette de VHP2 toen) aan te sluiten. Thomson-TSF, later Thales nam de vestiging in Hengelo in 1990 over van Philips. Tot dan was het defensiebedrijf bekend als Hollandse Signaalapparaten. De Twent leidt er aansprekende projecten, zoals recent nog het plaatsen van enorme radarsystemen voor de luchtmacht of de modernisering van marine-fregatten. 

Karakter VHP2 reden om lid te worden

VHP2 is een bond die bij Van der Schaaf past, omdat die de dialoog hoog in het vaandel heeft staan. “Het kan soms nodig zijn om er stevig in te gaan”, zegt Van der Schaaf, “maar de barricaden op, protesteren en staken, dat speekt me allemaal niet zo aan. Ik ben meer iemand die samen naar oplossingen zoekt. Dat lijkt me productiever. Bij een reorganisatie kijk ik ook naar beide kanten. Er moet goed met mensen worden omgegaan, maar het is ook belangrijk dat het bedrijf levensvatbaar blijft. Als lid van VHP2 en destijds de OR heb ik invloed op de besluitvorming.”

In de nieuwe cao is thuiswerken een belangrijk item. Dat daarbij ook gesproken wordt over koffiegeld en een vergoeding voor de verwarming gaat hem wat ver. “Maar dat er aandacht is voor een arbotechnisch goede inrichting van thuiswerkplekken, daar sta ik achter. Net als een cultuur van loslaten en vertrouwen, maar dat is bij Thales meestal wel in orde. ”

Nieuwe cao: generatiepact belangrijk voor werknemers én werkgevers

Dat bonden zich hard maken voor bestendiging van het generatiepact (nu nog een proef), vindt hij eveneens een goede zaak. Het idee is dat 60-plussers minder gaan werken om te wennen aan pensioen, terwijl jongeren de vrijkomende uren overnemen en zicht krijgen op vast werk. “Het pact kan ervoor zorgen dat ouderen tot de laatste dag plezier houden in hun werk. Voor werkgevers is het ook goed dat mensen niet opbranden en dat hun kennis behouden blijft.”

Tot slot deelt Van der Schaaf graag zijn gedachten over jongeren, die meestal niet erg warm lopen voor een bondslidmaatschap. “Ik zie vaak dat mensen wat later in hun loopbaan meer aan een regio gebonden zijn. Daardoor kan een zekere afhankelijkheid ontstaan van de werkgever. Tegenwicht is dan nodig, zeker als er onderhandeld moet worden. Als individu is het lastig je te verweren. Een belangenbehartiger komt op voor de groep.Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sterker een bond staat.” 

Lid worden?

Profiteer onder andere van juridisch advies en hulp bij sollicitatie én stem mee over voorstellen. Word nu lid en maak gebruik van onze speciale tijdelijke actie: als je minimaal één jaar lid blijft, ondersteunen we jou bij arbeidsgeschillen, zonder de gebruikelijke wachttijd van zes maanden. Kijk op https://vhp2.nl/nl/lid-worden of neem contact op met 040-211 6222.

VHP2: Samen komen we verder.

 

12 oktober 2020 | Interview Gerrit Cleven Prysmian

Interview Gerrit Cleven Prysmian

Hoe de andere aanpak van VHP2 werknemers sterk maakt

Noem VHP2 geen vakbond, want dan strijk je Gerrit Cleven (55) tegen de haren in. De belangenbehartiger van high tech professionals is een vakvereniging, benadrukt hij, en dat voelt net even anders. Hoewel de Dikke van Dale geen onderscheid maakt, roept een bond bij de bestuurder associaties op met recalcitrant gedrag, geschreeuw en profileringsdrang. Hij is daar niet kapot van; de kernwaarden van VHP2 passen beter bij hem: de dialoog aangaan en verbinding zoeken. In deze blog maakt hij duidelijk dat je in een gesprek ook heel goed een vuist kunt maken.

Spierballentaal, borstklopperij, scoren in de media, Cleven moet er niets van hebben. De equipment engineer van Prysmian (producent van kabels) had al snel door dat de stijl van VHP2 anders is. Als lid van de (centrale) ondernemingsraad had hij regelmatig contact met VHP2-prominenten als Casper Vaandrager en Jörg Sauer. Mensen die in zijn ogen altijd naar oplossingen zoeken op basis van wederzijds respect. Die pas een steviger aanpak kiezen als de dialoog niet meer werkt.

Signatuur VHP2 gaf de doorslag

Het is vanwege die geheel eigen signatuur, dat hij een jaar of zeven geleden voor VHP2 koos. “Een collega haalde me over om mee te gaan naar een thema-avond van de vereniging. Ik weet niet eens meer wat de precieze trigger was, maar verbinden en praten, dat past bij mij. Het was op dat moment dat ik besloot mij aan te sluiten.”

Daarna ging het snel. Cleven werd gevraagd toe te treden tot de ledenraad en is inmiddels lid van het bestuur. Hij zet zich graag in voor anderen, onder meer vanwege persoonlijke ervaringen. “In de techniek heb ik veel mensen gezien die doorgroeiden naar een leidinggevende functie. Mensen die goed zijn in hun vak, maar die niet opkomen voor hun belang. Ik zie maar al te vaak dat werkgevers afspraken niet nakomen of de rand op zoeken bij wet- en regelgeving, die ze in hun eigen voordeel uitleggen. Voor een individu is het lastig hiertegen in het geweer te komen. Een vakvereniging kan dit wel doen, namens het collectief.”

Vuist maken door te verbinden

In de lopende onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de metalelektro zoekt VHP2 ook de verbinding. Het streven is niet alleen om krachten van werknemers te bundelen, maar ook die van alle betrokken bonden. Cleven ziet dat als dé manier om een vuist te maken ‘tegen een sterke’.

De inzet van VHP2 is er onder meer op gericht dat werkgevers het toenemend aantal thuiswerkers voorzien van een goede, ergonomisch verantwoorde werkplek. Verder gaat de aandacht sterk uit naar het generatiepact. Het idee daarvan is kortgezegd dat zestigplussers korter gaan werken en dat jongeren de vrijkomende uren invullen. “We willen niet dat het net zo gaat als eerder bij de ATV. Het was toen ook de bedoeling om werkgelegenheid te creëren maar in de praktijk zijn veel ingeleverde uren gewoon verdwenen.”

VHP2 ook interessant voor jongeren

De inzet van bonden voor jongeren heeft iets ironisch, aangezien deze groep hen meestal links laten liggen. Cleven kan dat ergens wel begrijpen: “Ouderen hebben meer baat bij een lidmaatschap omdat ze meer te verliezen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze meestal meer verdienen. Jongeren denken vaak ‘als het mij niet bevalt, zoek ik een andere werkgever’.’’

Toch profiteren zij ook van de diensten van een vakorganisatie, meent Cleven. “Je kunt juridische bijstand krijgen bij een geschil of loopbaanbegeleiding. Coaching is ook mogelijk, zelfs als het om iets gaat wat in je privéleven speelt. Ook houden we interessante thema-avonden. En als je lid bent wordt er niet over je besloten maar praat je mee.”

Profiteer ook van juridisch advies, hulp bij sollicitatie, van ons zakelijk netwerk en stem mee over voorstellen. Word nu lid en maak gebruik van onze speciale actie: als je minimaal één jaar lid blijft ondersteunen we jou bij arbeidsgeschillen, zonder de gebruikelijke wachttijd van zes maanden. Kijk op https://vhp2.nl/nl/lid-worden/ of neem contact op met 040-211 6222.

VHP2: Samen komen we verder.

28 september 2020 | Interview Rene van Doorn ASML

René van Doorn ASML René van Doorn ASML

Nieuwe cao: waarom de vakbond nog steeds relevant is, voor elke generatie

Een betere beloning, werkzekerheid en een goede werk-privébalans. Daarop focust VHP2, de vakbond voor high-tech personeel, bij de pas begonnen onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de metalektro. De huidige overeenkomst loopt 1 december af. René van Doorn (58) van ASML staat vierkant achter deze uitgangspunten, al krijgt zijn organisatie mogelijk een eigen cao. In deze blog vertelt hij meer over waarom hij lid is van de vakbond, zijn ervaringen met VHP2 en waarom hij ooit een dikke bos bloemen liet bezorgen op het hoofdkantoor.

Van Doorn managet bij ASML acht experts die zich kort gezegd met meetmiddelen bezig houden. Eerder werkte hij voor Philips Lighting, dat nu Signify heet. In de jaren negentig kondigde toenmalig president-directeur Jan Timmer daar operatie Centurion aan. Een grootscheepse reorganisatie waarmee een faillissement werd afgewend. Liefst 50.000 mensen verloren hun baan. Van Doorn sloot zich indertijd aan bij VHPP (de Vereniging van Hoger Personeel der NV Philips), één van de voorlopers van VHP2.

Na aanzegging bood VHP2 veel steun

“Lid worden van VHPP was logisch, want die bond was natuurlijk ontzettend goed op de hoogte van de situatie binnen Philips. Het leek me dat deze organisatie de belangen van mij en mijn collega’s het beste kon behartigen.” Van Doorn kreeg op dat moment niet met ontslag te maken en zijn loopbaan bij Philips zou uiteindelijk 33 jaar duren. “In 2018 kreeg ik net als veel anderen een aanzegging. Ik kon kiezen: een vertrekregeling te accepteren, of binnen het bedrijf ander werk gaan doen.”

Van Doorn koos het eerste maar nam wel contact op met de bond. “Daar zitten mensen die toch net even meer kaas hebben gegeten van wetten en regelingen dan ikzelf. Ik kon ze van alles vragen en checken of alles juridisch, procedureel en financieel goed in elkaar zat. Het proces verliep in pais en vree. Personeelszaken zat ook aan tafel, we vormden een drie-eenheid. VHP2 gaat altijd voor de dialoog, dat spreekt me erg aan.”

Het mede door de bond bevochten sociaal plan bood veel voordelen. Denk aan begeleiding bij het maken van een CV, hulp bij het leren voeren van sollicitatiegesprekken en een persoonlijk budget om trainingen te volgen. Dit droeg eraan bij dat de Brabander relatief snel ander werk vond. “De begeleiding was top. Ik heb een dikke bos bloemen naar VHP2 gestuurd om mijn contactpersoon te bedanken.”

Thuiswerken belangrijk punt

Bij de huidige onderhandelingen is corona een belangrijk thema voor de achterban van VHP2. Sommige ondernemingen ondervinden grote negatieve gevolgen van de pandemie. De inzet van de bonden is om de arbeidsvoorwaarden minimaal op peil te houden en het liefst te verbeteren. Van Doorn: “Ik kan thuis prima werken, maar soms mis ik ook mijn collega’s. Ik denk dat een combinatie van op afstand werken en op kantoor de norm wordt. Ik vind het daarom goed als voorwaarden voor thuiswerken worden ingebed in een regeling.”

VHP2 maakt zich dan ook  onder meer sterk voor een thuiswerkvergoeding.

Generatiepact helpt ook jongeren

Verder maken de bonden zich hard voor het generatiepact. Dat is nu nog een pilot maar moet een blijvertje worden. Het idee is dat 60-plussers 80 procent gaan werken, tegen 90 procent van het loon en behoud van pensioen. “Ik merk zelf dat het pittiger wordt om met dezelfde inzet door te werken”, zegt Van Doorn. “Ik zou het fantastisch vinden als is ik straks op deze manier kan afbouwen.”

Gezond je pensioen halen, is niet het enige uitgangspunt van de regeling. Een ander aspect is dat jongeren de vrijkomende tijd invullen, zodat hun kans op vast werk toeneemt.

Dat bonden als VHP2 opkomen voor jongeren, bewijst volgens Van Doorn dat ze nog steeds relevant zijn. “Je hoort soms dat lid worden van een bond meer iets is voor ouderen, maar dat is onzin. Ook als 25-jarige kun je ineens op straat komen te staan. Dat kan een enorme mentale klap zijn. Het is dan fijn als je hulp krijgt. Bonden zijn er trouwens ook als het goed gaat. Ze hebben veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je loopbaanadvies en coaching krijgen. Dus hoe het ook gaat, tot welke generatie je ook hoort, het is fijn te weten dat er altijd iemand is die aan jouw zijde staat.”

Lid worden?

Profiteer onder andere van juridisch advies en hulp bij sollicitatie én stem mee over voorstellen. Word nu lid en maak gebruik van onze speciale tijdelijke actie: als je minimaal één jaar lid blijft, ondersteunen we jou bij arbeidsgeschillen, zonder de gebruikelijke wachttijd van zes maanden. Kijk op https://vhp2.nl/nl/lid-worden of neem contact op met 040-211 6222.

VHP2: Samen komen we verder.