Blog

23 maart 2020 | Verlies

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Verlies, iets heel erg ingrijpends, in welke vorm dan ook. De laatste tijd ben ik hier ontzettend mee geconfronteerd; afgelopen december is mijn vrouw namelijk overleden. Ook eerder in mijn leven heb ik met verlieservaringen te maken gehad, maar deze verliezen wegen in geen enkel opzicht op tegen dit  recente verlies.

Omdat ik zoiets ingrijpends niet eerder heb meegemaakt wist ik niet wat me te wachten stond en hoe ik daarmee om zou kunnen of moeten gaan. Mijn grootste bevinding tot nu toe is dat het vooral proberen en zoeken is naar een vorm die goed is voor mijzelf en mijn directe omgeving, waaronder ook zeker mijn werkgever de VHP2.

Gelukkig kan ik rekenen op heel veel steun van collega’s, vrienden en familie. Na het lezen van het boek “Als de man verliest van Tim Overdiek en Wim van Lent realiseer ik mij dat het verwerken van verlies breder is dan het verlies van je dierbaarste.

Verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies na een scheiding, etc. Dat alles leidt tot een rouwproces, en heel belangrijk, dat rouwproces doet iedereen op zijn of haar eigen wijze. Omdat de VHP2 veel mannelijke leden heeft wil ik juist bij hen dat boek onder de aandacht brengen. In mijn werk heb ik gezien hoeveel impact het verlies van je baan maar ook het verlies van je gezondheid op mensen heeft. Omdat mannen, over het algemeen, vooral in oplossingen denken en daarbij emoties uit de weg kunnen gaan, lopen zij kans om het verlies niet goed te verwerken. Een boek specifiek voor mannen kan wellicht helpen om welk verlies dan ook op een meer adequate manier aan te gaan. Ik raad dan ook iedereen aan om welk verlies ook aan te gaan en nodig je uit hierover met mij te spreken. Uit ervaring weet ik dat het echt helpt!

2 maart 2020 | Levendige vereniging

Frans Westerman Frans Westerman

Leden vinden het belangrijk dat VHP2 een levendige vereniging is, hiervoor hebben we elkaar nodig. Ieder op zijn plek kan de levendigheid vergroten. De koffiecorner op de afdeling is net zo belangrijk als de CAO tafel. In gesprek met leden en niet leden komen nieuwe ideeën en initiatieven tot stand.

Mooi voorbeeld hiervan is ASML. Een gesprek met leden levert op dat we beter in het Engels kunnen gaan communiceren. Stap voor stap pakken we dit op. We begonnen dit jaar met nieuwsbrieven in het Engels. Inmiddels zijn er afgelopen week 1000 flyers uitgedeeld in het Engels aan werknemers bij ASML. Met een kleine stap een groter bereik, dat is belangrijk!

Een levendige vereniging speelt steeds beter in op wat er speelt. Dit zal met vallen en opstaan gaan, dat geeft niet. Wij willen VHP2 graag delen met steeds meer leden, samen vinden we een manier om dit te realiseren!   

Frans Westerman

 

27 januari 2020 | We winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij (Mahatma Gandhi)

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

ik weiger te capituleren voor het dictaat van het hoger personeel” werd mij ooit eens toegebeten door een bestuurder van een collega-vakorganisatie. Het ging over de discussie of je loonsverhogingen in  ‘centen” of “procenten” moet toekennen. Bij een verhoging in centen wordt er genivelleerd en bij een verhoging in procenten niet.  De collega-bestuurder bepleitte de centen en ik de procenten.

De opmerking van de collega-bestuurder zette mij, afgezien van de toon waarop, wel aan het denken. In hoeverre is het rechtvaardig dat loonsverhogingen bijna altijd in procenten plaats vinden? Moet iemand die meer dan € 100.000 verdient er procentueel net zo veel op vooruit gaan als iemand met een modaal inkomen? Aan de andere kant: Er wordt toch al genivelleerd als gevolg van onze belastingtarieven?

Complicerende factor is dan ook nog dat je niet wil dat er tweespalt komt in het front van vakorganisaties met als gevaar dat de werkgever profiteert van de onderlinge verdeeldheid.

Gelukkig leven we in een polderland en weten we altijd weer de verbinding te bereiken. De meeste van onze leden vinden het prima als de lagere inkomens verhoudingsgewijs meer profiteren van de economische voorspoed. En wat gebeurt er dan in de onderhandelingen over een loonsverhoging? Een zogenaamde hybride verhoging: een mix van centen en procenten. En over die verhouding in die mix kan je weer eindeloos van mening verschillen maar in de meeste gevallen kom je daar wel weer uit.

Casper Vaandrager

28 oktober 2019 | Carrierewending

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Het jaar 2019 stond bij mij persoonlijk in het teken van het woord “Carrièrewending”.  Aan de ene kant met als doel om hierover Cao-afspraken te maken voor werknemers bij Philips en aan de andere kant door een carrièrewending die ik in 2019 voor mezelf en de VHP2 heb gedaan.

Philips heeft in de nieuwe Cao hele mooi afspraken gemaakt over carrièrewendingen. De VHP2 heeft dat onderwerp bij Philips jaren geleden op de agenda gezet en tot mijn grote genoegen onderschrijven de collega’s van de andere vakorganisaties de waarde van de gemaakte afspraken! De afspraken vind je hier.

Een carrièrewending houdt in dat een medewerker een stap omhoog, horizontaal of omlaag gaat doen. Omdat de stap omlaag het minst vanzelfsprekend verloopt, richten we ons bij Philips voornamelijk op de gevolgen van de stap omlaag. Belangrijk om te vermelden is dat een carrièrewending zich in elke fase van de loopbaan kan voordoen en dus niet is voorbehouden tot het einde van de loopbaan.

Ik ben heel erg blij dat we na meer dan 6 jaar van gesprekken met leden en werkgevers hierover voor het eerst hele concrete afspraken hebben gemaakt. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het echte werk nu pas begint. We moeten nu werknemers ervan doordringen dat een  carrièrewending een gezonde optie in hun loopbaan kan zijn. Ik zie uit om daar samen met Philips hard aan te trekken in de hoop dat we in 2020 naar aanleiding van veel praktijkvoorbeelden de afspraak kunnen evalueren.

Het mooiste is dat ik zelf rond de zomervakantie heb besloten om een  carrièrewending te doen. Vanaf 2012 vervulde ik binnen de VHP2 de functie van directeur. In de afgelopen 4 jaar onderkenden alle belanghebbenden binnen de VHP2 de noodzaak om de VHP2 meer zichtbaar te maken. Ik heb in de afgelopen jaren steeds meer ingezien dat mijn persoonlijke kwaliteiten als leidinggevende niet goed aansluiten bij dit proces van vernieuwing en verandering. Dat inzicht kwam zeker niet van de ene dag op de andere. Om tot dat besluit te komen zijn een flink aantal pijnlijke momenten nodig geweest.  

In de afgelopen jaren wist ik alleen rationeel dat een  carrièrewending een positieve stap kan zijn. Door in de afgelopen jaren de emoties van mislukking, de financiële aspecten, het statusverlies etc. doorvoeld te hebben weet ik nu uit eigen ervaring wat bij een carrièrewending allemaal om de hoek komt kijken.

Ik ben blij met de keuze die ik heb kunnen maken en de bereidheid van het bestuur en de collega’s van de VHP2 om mij daarin te ondersteunen. Iedereen die hierover met mij in gesprek wil gaan nodig ik uit om met mij contact op te nemen.

Jörg Sauer