Blog

20 november 2018 | Nieuwetijdsbond

Thérèse Beurskens Thérèse Beurskens
blog email Therese.beurskens@vhp2.nl

Laatst las ik een artikel over zogenaamde ‘Nieuwetijdskinderen’. In alle eerlijkheid, deze term intrigeert en irriteert mij tegelijk. Het irriteerde mij omdat ik persoonlijk houd van gevoelig, maar niet té zweverig. Ik betrapte mezelf erop dat ik dus het ‘Nieuwetijdskind’ associeerde met een hoop zweverig gedoe. Ai… Gelukkig wilde ik dat wel even toetsen door het artikel goed te lezen. Dat leidde bij mij persoonlijk tot een heel verrassend inzicht wat ik graag met jullie wil delen. Komt ‘ie.    

Nieuwetijdskinderen zijn gevoelige kinderen en willen harmonie. Ze doen vaak hun best om tegengestelde belangen te zien, te begrijpen en vervolgens bij te leggen zodat alle betrokkenen tevreden kunnen zijn. Ze slaan al jong bruggen in conflicten. Deze kinderen hebben een sterke eigen visie en wijken daar ook niet zomaar vanaf. Hierdoor kunnen ze overkomen als rebels, anders en eigenzinnig. De intentie ís alleen helemaal niet om opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf kunnen zijn. Omdat ze minder door angst en (zelf)behoud worden aangedreven, zijn ze ook minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Dat maakt ze tot sterke persoonlijkheden.

Na het lezen van het artikel kon ik tot mijn verrassing voor mezelf een conclusie trekken. Ik herkende onze VHP2 wel in deze persoonlijkheden. VHP2 is voor mij een ‘Nieuwetijdsbond’! Het ‘nieuwetijdsprincipe’ staat namelijk helemaal niet zo ver van ons af. VHP2 is gevoelig op signalen en contacten en wil harmonie. We zijn goed in het zien van tegengestelde belangen en ze te begrijpen. We hebben al veelvuldig laten zien dat we kei zijn in het slaan van bruggen voor verschillende partijen. In menig cao-onderhandeling heeft VHP2 deze rol al gepakt en werd deze ook zeer gewaardeerd. We creëren nuance. Soms zijn we rebels en eigenzinnig en anders zijn is toch helemaal niet erg? Daarom zijn jullie nou juist lid van VHP2, nietwaar?

Last but not least. Wij hebben een sterke eigen visie. En die visie is niet samen te vatten in één enkele zin. Die komt namelijk tot uiting in alles wat wij doen voor onze leden. Niet zomaar meewaaien met de wind. Zelf een doordachte mening vormen en een doordacht standpunt innemen. Een eigen karakter. Dát maakt VHP2 VHP2 en onze leden onze leden. Daar wil je gewoon bij horen, toch?


Thérèse Beurskens – Van Oijen

Adviseur Arbeidsvoorwaarden  

 

8 augustus 2018 | Vertrouwen

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken�.�
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

In de afgelopen tijd sprak ik aan de onderhandelingstafels regelmatig met  werkgevers over het onderlinge vertrouwen. Ik raak er namelijk steeds meer van overtuigd dat je zonder wederzijds vertrouwen aan de onderhandelingstafel niet tot goede en duurzame afspraken kunt komen. Vertrouwen is helaas een containerbegrip en het woord wordt dan ook regelmatig verschillend geïnterpreteerd. In mijn optiek gaat er vooral om naar elkaar uit te spreken waarin je de ander kunt en wilt vertrouwen. Een voorbeeld maakt dat wellicht duidelijk: Je kunt de buurvrouw wel vertrouwen dat ze een pakket van je goed in bewaring neemt maar je zou haar misschien niet vertrouwen dat ze een geheim dat je haar vertelt niet door vertelt.

Vertrouwen uit zich in de mate waarin iemand betrouwbaar is. Betrouwbaarheid hangt met 3 zaken samen:

  1. Bekwaamheid
  2. Eerlijkheid
  3. Op iemand aan kunnen (je afspraken nakomen)

Zoals ik aan het begin van mijn blog al schreef, heb ik met diverse werkgevers over het onderlinge (gebrek aan) vertrouwen gesproken. Vaak worden dan aan beide kanten van de tafel voorbeelden aangehaald waarbij het onderlinge vertrouwen werd geschaad. 

Aan de tafel spreken we dan vaak uit dat we elkaar in de toekomst vooral moeten vertrouwen. Persoonlijk vind ik vertrouwen belangrijk indachtig het gezegde “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Ik vraag me wel steeds meer of je met elkaar concrete afspraken moet of kunt maken waaruit het onderlinge vertrouwen blijkt. De andere optie is dat we het laten bij het uitspreken van de intentie je als betrouwbare partner te gedragen.

Ik neig er steeds meer naartoe om met de werkgevers afspraken te maken waaraan je elkaar kunt houden en waaruit je de betrouwbaarheid van de ander kunt afleiden.

Niet voor niets wordt een Cao regelmatig als “boekwerk van gestold wantrouwen” betiteld. In tijden waarop belangrijke Cao afspraken over bijvoorbeeld “Employability” niet meer heel eenvoudig in duidelijke rechten en plichten kunnen vastgelegd wordt het belangrijker om in een Cao met een kaderafspraak te kunnen volstaan. Dat in het vertrouwen dat de managers en de werknemers in de geest van de gemaakte afspraak zullen handelen.    

Mijn voornemen voor het nieuwe Cao seizoen is om het onderlinge vertrouwen aan de orde te stellen. Daarbij wil ik op zoek naar concrete afspraken waarop we elkaar kunnen aanspreken en waaruit blijkt dat we ons als betrouwbare sociale partners hebben gedragen.

30 mei 2018 | Lonen: Komt in 2018 een loongolf?

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

Als relatieve kleine vakorganisatie zit de VHP2 aan veel interessante en grote Cao-tafels: Bij onder andere Philips, KPN, Metalektro en namens onze zusterorganisatie Synergo-Vhp ook bij DSM.

In 2017 hebben wij op het gebied van loonstijgingen weinig gemerkt van de oplevende economie.  De gemiddelde loonstijging over 2017 bedroeg 1,8%. De inflatie in 2017 was 1,5% zodat er nauwelijks sprake was van toename van de koopkracht.

2018 belooft een ander jaar te worden. De gemiddelde loonstijging van de Cao’s die in april en mei 2018 zijn afgesloten bedraagt 2,5%. De psychologisch belangrijke grens van 2% is dus ruimschoots genomen. De Nederlandse Bank wees in 2017 al op het belang van stijgende lonen en voorspelde voor 2018 ook een stijging van de zogenaamde arbeidsinkomensquote: Dat is het percentage van het nationaal inkomen (netto toegevoegde waarde) dat dient als beloning voor de productiefactor arbeid (arbeidsinkomen). Voor het eerst in jaren is de verwachting dat deze zal stijgen van 72,3% in 2017 naar 73,4% in 2018.

De krapte op de arbeidsmarkt vormt ongetwijfeld een belangrijke factor voor de toenemende loonstijgingen. Van een loongolf zal echter zeer waarschijnlijk geen sprake zijn in 2018 omdat automatisering en robotisering de vraag naar arbeid onder druk zetten. Daarnaast is de grote hoeveelheid ZZP’ers een mogelijke oorzaak dat de lonen momenteel niet al te hard stijgen. Voor meer informatie lees dit artikel uit het FD.

Wij merken momenteel aan diverse Cao-tafels dat werkgevers ook nog erg terughoudend zijn met het aanbieden van een structurele loonsverhoging in lijn met de voorstellen van vakorganisaties. Bij Philips Lighting is een eindbod van 1,7% neergelegd en bij DSM stokken de voorstellen van de werkgever bij 2%. In de Metalektro liggen de eerste voorstellen van de werkgevers op 2,2% op jaarbasis. Die onderhandelingen zijn op moment van schrijven nog niet afgerond maar de richting is wel duidelijk. De 3,5% waar vakorganisaties op hebben ingezet is in 2018 zeer waarschijnlijk niet haalbaar maar een stap in de goede richting moet zeker mogelijk zijn. Voor 2019 zijn de verwachtingen, bij een verder toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, hooggespannen. Het CBP doet een voorspelling van 3,2%.

Vooralsnog geen loongolf maar het ziet er toch sterk naar uit dat het personeel in Nederland steeds meer gaat meeprofiteren van het gunstig economische tij in Nederland.

 

 

3 april 2018 | Carrièrewending

Thérèse Beurskens Thérèse Beurskens
blog email Therese.beurskens@vhp2.nl

Een carrièrewending. Heb jij het wel eens overwogen? Je carrière een keer laten maken. Een draai. Betekent dat dan rechtsomkeer maken? Of een totaal andere richting? Iets totaal anders gaan doen? Een stapje hoger op de ladder of juist bewust een stap terug? Zomaar een greep uit de vragen die bij me opkomen als ik aan een carrièrewending denk. 

Duidelijk mag zijn dat het geen gemakkelijke materie hoeft te zijn en dat het voor de een mogelijk een non-issue is en voor de ander juist een big issue. Hoe het ook zij, flexibiliteit is in de huidige tijden een groot goed en ik durf te stellen dat er voor een carrièrewending flexibiliteit nodig is. Als arbeidsjurist zie ik vele werksituaties waarbij flexibiliteit van mensen wordt gevraagd. Vrijwillig, maar helaas ook gedwongen. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf weer opnieuw op het spoor te krijgen. Zeker als je nog niet helemaal weet waar het spoor naartoe leidt. 

Het houdt me bezig, de arbeidsmarkt van nu. De vele keuzes die we hebben. Het grote beroep op de eigen verantwoordelijkheid die wordt gedaan. Ook als volwassenen is het niet gemakkelijk daar mee om te gaan en door de bomen het bos te blijven zien. Ik zie mensen verheugd nieuwe stappen maken, ik zie mensen onzeker en angstig nieuwe stappen maken. Dat mag allemaal en het maakt ons werk zo belangrijk en bijzonder. 

Als VHP2 hebben we alles in huis om onze leden te begeleiden als het om carrièrewendingen gaat. Van juridisch advies tot uitstekende loopbaancoaching. Het maakt me trots werkzaam te zijn voor een organisatie die echter zelf ook wendbaar en flexibel moet zijn in veranderende tijden. Voor mij is wendbaarheid en keuzes hebben in ieder geval een absolute must om mijn carrière interessant te houden. 

Een zeer interessant boek over carrièrewendingen is het boek ‘Remotie. Een stap terug is een stap vooruit’ van Tanja Verheyen en Bob Vermeir. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op bijvoorbeeld situaties waarbij een werknemer een stap terug doet in zijn/haar carrière hetgeen voor diegene uiteindelijk een zegen blijkt te zijn. 

Ik ben benieuwd hoe jullie denken over wendingen in je carrière. Staan jullie hiervoor open, of hechten jullie aan de klassieke opwaartse lijn in de loopbaan? Laat het me weten op: 

Therese.beurskens@vhp2.nl.