Blog

3 april 2018 | Carrièrewending

Thérèse Beurskens Thérèse Beurskens
blog email Therese.beurskens@vhp2.nl

Een carrièrewending. Heb jij het wel eens overwogen? Je carrière een keer laten maken. Een draai. Betekent dat dan rechtsomkeer maken? Of een totaal andere richting? Iets totaal anders gaan doen? Een stapje hoger op de ladder of juist bewust een stap terug? Zomaar een greep uit de vragen die bij me opkomen als ik aan een carrièrewending denk. 

Duidelijk mag zijn dat het geen gemakkelijke materie hoeft te zijn en dat het voor de een mogelijk een non-issue is en voor de ander juist een big issue. Hoe het ook zij, flexibiliteit is in de huidige tijden een groot goed en ik durf te stellen dat er voor een carrièrewending flexibiliteit nodig is. Als arbeidsjurist zie ik vele werksituaties waarbij flexibiliteit van mensen wordt gevraagd. Vrijwillig, maar helaas ook gedwongen. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf weer opnieuw op het spoor te krijgen. Zeker als je nog niet helemaal weet waar het spoor naartoe leidt. 

Het houdt me bezig, de arbeidsmarkt van nu. De vele keuzes die we hebben. Het grote beroep op de eigen verantwoordelijkheid die wordt gedaan. Ook als volwassenen is het niet gemakkelijk daar mee om te gaan en door de bomen het bos te blijven zien. Ik zie mensen verheugd nieuwe stappen maken, ik zie mensen onzeker en angstig nieuwe stappen maken. Dat mag allemaal en het maakt ons werk zo belangrijk en bijzonder. 

Als VHP2 hebben we alles in huis om onze leden te begeleiden als het om carrièrewendingen gaat. Van juridisch advies tot uitstekende loopbaancoaching. Het maakt me trots werkzaam te zijn voor een organisatie die echter zelf ook wendbaar en flexibel moet zijn in veranderende tijden. Voor mij is wendbaarheid en keuzes hebben in ieder geval een absolute must om mijn carrière interessant te houden. 

Een zeer interessant boek over carrièrewendingen is het boek ‘Remotie. Een stap terug is een stap vooruit’ van Tanja Verheyen en Bob Vermeir. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op bijvoorbeeld situaties waarbij een werknemer een stap terug doet in zijn/haar carrière hetgeen voor diegene uiteindelijk een zegen blijkt te zijn. 

Ik ben benieuwd hoe jullie denken over wendingen in je carrière. Staan jullie hiervoor open, of hechten jullie aan de klassieke opwaartse lijn in de loopbaan? Laat het me weten op: 

Therese.beurskens@vhp2.nl.

 

 

 

 

23 oktober 2017 | Pensioenactualiteiten

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Kort geleden had ik een overleg over de pensioenregeling bij CoorsTek in Uden (voorheen Philips Lighting Uden). Naast de vertegenwoordiger van het pensioenfonds PGB was ik de enige pensioendeskundige aan tafel.

Ik word elke keer heel enthousiast als ik over pensioen kan praten. Tegelijkertijd merk ik hoe lastig het is om deze ingewikkelde materie aan de meeste werknemers uit te leggen.Om het voor de aanwezigen tot de kern terug te brengen maakte ik een simpele quote: “Hoe meer geld je inlegt hoe meer pensioen je later eruit kunt halen.”Dat vond een van de deelnemers een mooie simplificering van de complexe werkelijkheid.

Natuurlijk is de rekenrente van belang om de waardering van de pensioenverplichtingen te bepalen en de stijging van de levensverwachting leidt ook automatisch tot een toename van de verplichtingen. Maar of je nu premie via een premiesystematiek inlegt of via een opbouwsystematiek maakt aan het einde niet zo heel veel uit. Vandaar mijn quote dat de hoogte van de inleg (en het rendement daarop) voor een overgroot deel de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering bepaalt.

De discussie over de rekenrente en de manier waarop de premie wordt vastgesteld houdt de gemoederen al heel lang bezig.   Daarom ga ik nu in op de stand van zaken van het overleg binnen de SER over een nieuw pensioenstelsel.

  • In 2014 is aan de SER gevraagd om advies te geven over de Toekomst van het Pensioenstelsel.
  • In zijn eerste advies (februari 2015) onderzocht de SER een viertal pensioenvarianten gericht op versterking en ontwikkeling van het pensioenstelsel. De variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling kwalificeerde hij als “interessant maar onbekend”.
  • De SER heeft dit nieuwe type pensioencontract vervolgens nader verkend en verder ingevuld in de Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (mei 2016). Hij heeft dit pensioencontract ook vergeleken met andere varianten. De onbekende variant is zo meer bekend geworden en bleek nog steeds interessant.
  • Daarna is nog een tussenvariant onderzocht maar in het voorjaar 2017 is gebleken dat de partijen binnen de SER niet tot overeenstemming konden komen.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord tot afschaffing van de doorsneesystematiek besloten maar heeft de bal over de inrichting van een ander pensioenstelsel bij de sociale partners gelegd. Mijn verwachting is dat het nog enige tijd kan duren voordat de partijen hier uit komen, als ze dat überhaupt lukt.

Ondertussen is eind 2016 besloten om de pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018 naar 68 jaar te verhogen. Dat betekent dat het pensioen dat men vanaf die datum opbouwt pas met 68 jaar tot uitkering komt. Uiteraard kan men ervoor kiezen om dat pensioen eerder te laten ingaan, maar voor elk jaar dat men het pensioen eerder laat ingaan wordt de pensioenuitkering voor dat deel dan met een bepaald percentage gekort (circa 6-8 % per jaar).

Voor oudere werknemers heeft deze aanpassing niet zoveel impact omdat deze groep het overgrote deel van hun pensioen met de rekenleeftijd 65 jaar heeft opgebouwd. Sinds 1-1-2014 is de richtleeftijd 67 en per 1 januari volgend jaar dus 68 jaar.

Op 13 december 2017 organiseert de VHP2 een netwerkbijeenkomst met verschillende thema’s. Een van de thema’s die we met onze gasten bespreken is pensioen. De gerenommeerde columnist en pensioenautoriteit Theo Gommer zal zijn visie op het pensioenstelsel over het voetlicht brengen.

Wie over deze blog met mij van gedachten wil wisselen kan bellen (06-52698581) of mailen (jorg.sauer@vhp2.nl). 

20 oktober 2017

Jörg Sauer

22 mei 2017 | Co-creatie

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

In mijn dagelijkse werk krijg ik steeds vaker met co-creatie te maken. Als VHP2 werken we in een technologische omgeving en onze leden hebben in het kader van hun werk ook vaak met co-creatie te maken. Zeker in een omgeving van open innovatie is het de norm om met elkaar tot het beste resultaat te komen. Een voorbeeld van co-creatie dat nog steeds tot de verbeelding spreekt is de Senseo die door Philips in samenwerking met Douwe Egberts is ontwikkeld.

De leidende gedachte van co-creatie is dat je als leverancier niet meer alles zelf bedenkt maar dat je de klanten bij de ontwikkeling van het product en de dienst betrekt om zodoende tot het optimale resultaat te komen.

In de wereld van de arbeidsverhoudingen heeft co-creatie ondertussen ook zijn intrede gedaan en zijn de eerste successen zichtbaar van collectieve afspraken die op basis van co-creatie tot stand zijn gekomen. De Bijenkorf Cao is een bekend voorbeeld maar ook KPN werkt als sinds enige tijd met co-creatie bij de totstandkoming van de Cao.

Recent ben ik bij Philips begonnen om een nieuwe Cao op basis van co-creatie tot stand te brengen. Hiervoor hebben we 2 onafhankelijke procesbegeleiders gevraagd om ons daarbij te helpen.

Half juni begint een kick-off meeting waarbij de werknemers betrokken zijn die zich bereid verklaard hebben om in werkgroepen de thema’s mantelzorg en duurzame inzetbaarheid op te pakken. Het streven is om zoveel werknemers als mogelijk bij de uitwerking van de thema’s te betrekken.  

De VHP2 en de andere vakorganisaties betrekken de leden nauw in dat proces en het is van tevoren duidelijk afgesproken dat de uitkomsten van het co-creatie proces de input vormen voor de Cao-partijen. De totstandkoming van de uiteindelijke Cao gebeurt nog steeds met de vakorganisaties en Philips. Onze leden hebben het laatste woord over de te maken afspraken.

De VHP2 staat op het punt om professionals nieuwe en andere diensten aan te bieden. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt maar de kern is dat we alles wat we nu en in de toekomst willen gaan doen in samenspraak doen met de professional waarvoor we ons inzetten. Ook dat is een vorm van co-creatie waarvan we overtuigd zijn dat die ons kan helpen om de juiste dingen te doen.

Persoonlijk ligt mij deze manier van werken omdat het uitgaat van het verbinden van belangen en het zoeken naar de overeenkomsten in plaats van het uitvergroten van de verschillen.

19 januari 2017 | Sociaal plan

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Dat wij sociale plannen afspreken vinden veel VHP2 leden erg belangrijk. Zelf ben ik voorstander van langlopende sociale plannen waardoor werknemers zich over de financiële gevolgen van een reorganisatie geen zorgen hoeven te maken. Sinds de invoering van de wettelijke transitievergoeding zien we echter dat het speelveld veranderd is en dat werkgevers terughoudender zijn als het gaat om het afspreken van sociale plannen.  Momenteel zijn wel als VHP2 met diverse ondernemingen over een sociaal plan in gesprek.

Een paar jaar geleden heb ik aan onze leden gevraagd wat ze van het idee vinden om de beschikbare middelen uit een sociaal plan meer naar voren te halen zodat werknemers jaarlijks middelen beschikbaar hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zo’n investering aan de voorkant zou in mijn optiek schade aan de achterkant (ontslag) kunnen voorkomen of in ieder geval verminderen. Onze leden reageerden op dat idee heel terughoudend en vonden en vinden nog steeds een ontslagvergoeding, om de financiële gevolgen voor het verlies van het werk op te kunnen vangen, erg belangrijk.

Op 18 januari jl. liet Harry van de Kraats de voorman van de AWVN in het FD weten dat het belangrijk is om gedurende de hele loopbaan in je eigen ontwikkeling te investeren. Hij wil daarvoor aan werknemers een individuele rugzak toekennen. De individuele rugzak kan volgens AWVN gevuld worden met geld dat nu collectief wordt opgepot voor sociale plannen. Ook een deel van het persoonlijke keuzebudget van werknemers zou erin moeten. Met fiscale prikkels wil van de Kraats het voor werkgevers aantrekkelijk maken te investeren in het leerbudget van hun werknemers.

De collega’s van FNV en CNV reageerden in een artikel in het FD vrij afwijzend op het voorstel van de AWVN. Mariette Patijn zegt: “De FNV stemt niet in met dit soort visieloze individualisering, waarbij steeds meer werkgeversverantwoordelijkheid verdwijnt.”

Het plan van de AWVN sluit wel aan bij mijn eerdere ideeën die ik op grond van de reacties van onze leden niet nader heb uitgewerkt. Het plan van de AWVN is slechts een ruwe schets maar gaat wel van andere uitgangspunten uit dan de huidige sociale plannen. Deze uitgangspunten onderschrijf ik net als John Kerstens van de Partij van de Arbeid die zegt: “Voorkomen van ontslag is immers beter dan genezen.“

In onze arbeidsvoorwaardennota onderschrijven we datzelfde uitgangspunt door o.a. investeringen in duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te plaatsten. Dat het plan van de AWVN een brug te ver is om morgen te realiseren begrijp ik. Ik denk wel dat het de moeite waard is om de contouren van zo´n plan verder uit te werken. Voordat we daaraan beginnen gaan we wel eerst in gesprek met onze leden om te onderzoeken hoe zij tegenover zo´n plan staan.