Blog

27 januari 2020 | We winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij (Mahatma Gandhi)

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

ik weiger te capituleren voor het dictaat van het hoger personeel” werd mij ooit eens toegebeten door een bestuurder van een collega-vakorganisatie. Het ging over de discussie of je loonsverhogingen in  ‘centen” of “procenten” moet toekennen. Bij een verhoging in centen wordt er genivelleerd en bij een verhoging in procenten niet.  De collega-bestuurder bepleitte de centen en ik de procenten.

De opmerking van de collega-bestuurder zette mij, afgezien van de toon waarop, wel aan het denken. In hoeverre is het rechtvaardig dat loonsverhogingen bijna altijd in procenten plaats vinden? Moet iemand die meer dan € 100.000 verdient er procentueel net zo veel op vooruit gaan als iemand met een modaal inkomen? Aan de andere kant: Er wordt toch al genivelleerd als gevolg van onze belastingtarieven?

Complicerende factor is dan ook nog dat je niet wil dat er tweespalt komt in het front van vakorganisaties met als gevaar dat de werkgever profiteert van de onderlinge verdeeldheid.

Gelukkig leven we in een polderland en weten we altijd weer de verbinding te bereiken. De meeste van onze leden vinden het prima als de lagere inkomens verhoudingsgewijs meer profiteren van de economische voorspoed. En wat gebeurt er dan in de onderhandelingen over een loonsverhoging? Een zogenaamde hybride verhoging: een mix van centen en procenten. En over die verhouding in die mix kan je weer eindeloos van mening verschillen maar in de meeste gevallen kom je daar wel weer uit.

Casper Vaandrager

28 oktober 2019 | Carrièrewending

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Het jaar 2019 stond bij mij persoonlijk in het teken van het woord “Carrièrewending”.  Aan de ene kant met als doel om hierover Cao-afspraken te maken voor werknemers bij Philips en aan de andere kant door een carrièrewending die ik in 2019 voor mezelf en de VHP2 heb gedaan.

Philips heeft in de nieuwe Cao hele mooi afspraken gemaakt over carrièrewendingen. De VHP2 heeft dat onderwerp bij Philips jaren geleden op de agenda gezet en tot mijn grote genoegen onderschrijven de collega’s van de andere vakorganisaties de waarde van de gemaakte afspraken! De afspraken vind je hier.

Een carrièrewending houdt in dat een medewerker een stap omhoog, horizontaal of omlaag gaat doen. Omdat de stap omlaag het minst vanzelfsprekend verloopt, richten we ons bij Philips voornamelijk op de gevolgen van de stap omlaag. Belangrijk om te vermelden is dat een carrièrewending zich in elke fase van de loopbaan kan voordoen en dus niet is voorbehouden tot het einde van de loopbaan.

Ik ben heel erg blij dat we na meer dan 6 jaar van gesprekken met leden en werkgevers hierover voor het eerst hele concrete afspraken hebben gemaakt. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het echte werk nu pas begint. We moeten nu werknemers ervan doordringen dat een  carrièrewending een gezonde optie in hun loopbaan kan zijn. Ik zie uit om daar samen met Philips hard aan te trekken in de hoop dat we in 2020 naar aanleiding van veel praktijkvoorbeelden de afspraak kunnen evalueren.

Het mooiste is dat ik zelf rond de zomervakantie heb besloten om een  carrièrewending te doen. Vanaf 2012 vervulde ik binnen de VHP2 de functie van directeur. In de afgelopen 4 jaar onderkenden alle belanghebbenden binnen de VHP2 de noodzaak om de VHP2 meer zichtbaar te maken. Ik heb in de afgelopen jaren steeds meer ingezien dat mijn persoonlijke kwaliteiten als leidinggevende niet goed aansluiten bij dit proces van vernieuwing en verandering. Dat inzicht kwam zeker niet van de ene dag op de andere. Om tot dat besluit te komen zijn een flink aantal pijnlijke momenten nodig geweest.  

In de afgelopen jaren wist ik alleen rationeel dat een  carrièrewending een positieve stap kan zijn. Door in de afgelopen jaren de emoties van mislukking, de financiële aspecten, het statusverlies etc. doorvoeld te hebben weet ik nu uit eigen ervaring wat bij een carrièrewending allemaal om de hoek komt kijken.

Ik ben blij met de keuze die ik heb kunnen maken en de bereidheid van het bestuur en de collega’s van de VHP2 om mij daarin te ondersteunen. Iedereen die hierover met mij in gesprek wil gaan nodig ik uit om met mij contact op te nemen.

Jörg Sauer

9 september 2019 | Eigenaarschap

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

Eigenaarschap: het is één van de kernwaarden van de VHP2. Zoals altijd met waarden wil er nog wel eens onduidelijkheid bestaan over wat zo’n waarde precies betekent.

In de wereld van arbeidsverhoudingen betekent eigenaarschap dat je verantwoordelijkheid voelt en neemt voor je werkzame leven. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het helaas nog niet. In de praktijk kom ik nog vaak tegen dat er met een vingertje naar “de baas” wordt gewezen als er iets niet lukt. Dan is er vaak sprake van onverschilligheid; de tegenhanger van eigenaarschap. “Ze doen maar”

Sinds kort ben ik directeur a.i. van de VHP2 en kan ik mij vinden in de volgende definitie: Eigenaarschap is je ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Daarbij hoort rekenschap afleggen. Als het goed gaat met de VHP2 ben ik trots en als het misgaat, ben ik daarvoor verantwoordelijk en moet ik fouten herstellen en daarvan leren. Hier kunt u mij aan houden. 

1 juli 2019 | Vitaliteit

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Duurzame inzetbaarheid is een van de belangrijkste thema's bij Cao-onderhandelingen voor de leden van de VHP2. Voor mij persoonlijk is het vergroten van het werkvermogen van werknemers een van de drijfveren van mijn werk.

Tot voor kort heb ik mij op dat vlak vooral gericht op het in kaart brengen van de competenties die nodig zijn om je werk te kunnen behouden en om nieuw werk te kunnen verkrijgen. Ik besefte al die jaren wel dat gezondheid en vitaliteit ook belangrijk zijn maar op de een of andere manier maakte ik het thema vitaliteit ondergeschikt aan de competentieontwikkeling van werknemers en aan het geven van inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Vitaliteit is voor mezelf een belangrijke waarde en ik ben al heel lang bezig met (duur-)sport, gezonde voeding en het bewaken van de balans in mijn leven. Maar een vertaling van die waarde naar de onderhandelingstafel heb ik tot voor kort niet gemaakt.

In de afgelopen maanden groeide bij mij het inzicht dat de vitaliteit van werknemers misschien wel het belangrijkste aspect van duurzame inzetbaarheid is. Ik realiseerde me ineens dat je nog zo goed geschoold kunt zijn maar als je gezondheid je in de steek laat of als je met een burn-out thuis zit dat je werkvermogen dan laag is ondanks al je competenties.

Om die reden zet de VHP2 dan ook de laatste tijd namens haar leden steeds vaker de volgende thema's op de agenda:

  • Aandacht voor werkdruk en werkdrukonderzoeken
  • Afspraken die bijdragen aan het verbeteren van de werk- / privé balans
  • Afspraken over een vitaliteitsscan of health-checks
  • Aandacht en faciliteiten voor mantelzorgers
  • Bespreekbaar maken van carrièrewendingen

Naast gezondheid en lekker in je vel zitten gaat het bij vitaliteit ook om bevlogenheid en betrokkenheid. Naast het maken van collectieve afspraken haal ik ook veel voldoening uit het voeren van individuele gesprekken met leden over vitaliteit. Als je daar met mij over wilt spreken dan kun je met mij contact opnemen.

Jörg Sauer
Jorg.sauer@vhp2.nl / 06-526 98 581