Actueel

Wij duiden als VHP2 op deze plek het nieuws en de actualiteit en plaatsen het daarmee in het kader van onze dienstverlening aan onze leden. Wij nodigen onze leden nadrukkelijk uit om op het nieuws te reageren. 

Organisaties spelen in op nieuwe markten waarin producten en diensten in steeds grotere variatie en op grotere schaal worden aangeboden. Fusies, overnames en reorganisaties brengen grote veranderingen teweeg. Dit vereist van medewerkers een grote mate van flexibiliteit, en van ons als vakbeweging aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In deze rubriek houden wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied, nationaal en internationaal.

Nieuws over onderhandelingen binnen ons netwerk van bedrijven zoals: Philips, Philips Lighting, Fokker, Siemens, Stork, ASML, KPN, PostNL en NXP en de sectoren waarin wij actief zijn. De volledige actuele versie van de CAO is terug te vinden bij diensten. collectieve belangenbehartiging, CAO's per bedrijf.


maandag 26 augustus 2019 | netwerkbijeenkomst Photonics

Door de grote belangstelling is de netwer... lees verder


donderdag 6 juni 2019 | Pensioenakkoord

In deze Q&A’s van de VCP staan de belangrijkste antwoorden op de mogelijke vragen die aan werknemerszijde leven. Vanaf 11 juni as. krijgen alle VHP2 leden een paar da... lees verder


donderdag 23 mei 2019 | Pensioenvoorstel VCP

Op 23 mei 2019 heeft de VCP haar ideeën voor een nieuw pensioenstelsel wereldkundig gemaakt. De VHP2 is bij de totstandkoming van dat voorstel betrokken geweest. De pensioenvisie van de VHP2 vind jelees verder


woensdag 22 mei 2019 | OPROEP voor dialoogsessie met arbeidsongeschikte werknemers.

De VCP heeft samen met FNV en CNV eind vorig jaar afspraken gemaakt met het kabinet over de bezuinigingsmaatregelen van de WIA. De vier bezuinigingsmaatregelen zoals deze waren opgenomen in het regeerakkoord zijn daarmee van tafel. Daarnaast is afgesprokend... lees verder


maandag 29 april 2019 | Aanvulling WW Metalektro

Per 1 juni is voor de sector Metalektro de aanvulling op de wettelijke WW geregeld. Dat betekent dat als je na 1 juni 2019 werkloos wordt recht hebt op de duur van de oorspronkelijke WW uitkering.  Wat het allemaal inhoudt lees je hier:

lees verder


vorige  2 van 63  volgende