Actueel

Wij duiden als VHP2 op deze plek het nieuws en de actualiteit en plaatsen het daarmee in het kader van onze dienstverlening aan onze leden. Wij nodigen onze leden nadrukkelijk uit om op het nieuws te reageren. 

Organisaties spelen in op nieuwe markten waarin producten en diensten in steeds grotere variatie en op grotere schaal worden aangeboden. Fusies, overnames en reorganisaties brengen grote veranderingen teweeg. Dit vereist van medewerkers een grote mate van flexibiliteit, en van ons als vakbeweging aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In deze rubriek houden wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied, nationaal en internationaal.

Nieuws over onderhandelingen binnen ons netwerk van bedrijven zoals: Philips, Philips Lighting, Fokker, Siemens, Stork, ASML, KPN, PostNL en NXP en de sectoren waarin wij actief zijn. De volledige actuele versie van de CAO is terug te vinden bij diensten. collectieve belangenbehartiging, CAO's per bedrijf.


dinsdag 12 juni 2018 | Werknemersacties bij Fokker en Daf

Beste VHP2 lid bij Fokker en Daf,

Afgelopen vrijdag heeft de VHP2 namens haar leden uit de Metalektro een ultimatum aan FME gesteld. Het ultimatum is verstreken en FME gaat niet op onze eisen in. Zoals in het ultimatum is aangekondigd kunnen werknem... lees verder


dinsdag 12 juni 2018 | Philips Cao: Voor de zomervakantie helaas nog géén akkoord!

Zoals je weet zijn we in het kader van het Cao-overleg met Philips in een impasse geraakt en is het Cao-overleg met Philips opgeschort. Het overleg ligt stil omdat de kloof tussen de voorstellen van de aangesloten vakbonden en wat Philips te bieden heeft vo... lees verder


dinsdag 5 juni 2018 | FME stuurt aan op stakingen in de metaal

Werkgeversorganisatie FME is niet van plan om een fatsoenlijke cao af te sluiten voor de 150.000 metaalwerkers uit de metalektro. Die conclusie trekken de vakbonden FNV Metaal, CN... lees verder


donderdag 31 mei 2018 | Finale onderhandelingsronde Cao Metalektro Eindbod vakorganisaties

In de vroege ochtend van 31 mei hebben de gezamenlijke vakorganisaties ervoor gekozen om aan de FME een eindbod te presenteren. Het eindbod dat we aan de FME gepresenteerd hebben vinden jullie hier.

<... lees verder


woensdag 23 mei 2018 | 4e onderhandelingsronde Cao Metalektro. Tot diep in de nacht maar dat leverde helaas nog niets op

In de nacht van 16 op 17 mei is de 4e onderhandelingsronde over een nieuwe CAO Metalektro geëindigd zonder resultaat. Werkgevers hebben (nog) meer tijd nodig om te reageren op de laatste voorstellen vanuit de vakbonden. Een extra ronde lijkt noodzakeli... lees verder


1 van 54  volgende