Actueel

Wij duiden als VHP2 op deze plek het nieuws en de actualiteit en plaatsen het daarmee in het kader van onze dienstverlening aan onze leden. Wij nodigen onze leden nadrukkelijk uit om op het nieuws te reageren. 

Organisaties spelen in op nieuwe markten waarin producten en diensten in steeds grotere variatie en op grotere schaal worden aangeboden. Fusies, overnames en reorganisaties brengen grote veranderingen teweeg. Dit vereist van medewerkers een grote mate van flexibiliteit, en van ons als vakbeweging aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In deze rubriek houden wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied, nationaal en internationaal.

Nieuws over onderhandelingen binnen ons netwerk van bedrijven zoals: Philips, Philips Lighting, Fokker, Siemens, Stork, ASML, KPN, PostNL en NXP en de sectoren waarin wij actief zijn. De volledige actuele versie van de CAO is terug te vinden bij diensten. collectieve belangenbehartiging, CAO's per bedrijf.


donderdag 18 april 2019 | Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao en nieuw Sociaal Plan bij KPN

DE VHP2 en andere vakorganisaties hebben met KPN een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao en een nieuw sociaal plan bij KPN. Wat zijn -kort samengevat- de resultaten?

De CAO geldt voor het jaar 2019. Er is een loonsverhoging afgespro... lees verder


dinsdag 19 maart 2019 | Vakbondsleden stemmen in met cao Metalektro

De cao Metalektro is definitief vastgesteld nu ook alle bonden met het in februari bereikte akkoord hebben ingestemd. FNV Metaal en CNV Vakmensen lieten dinsdag weten dat hun leden het resultaat hebben goedgekeurd. De Unie, VHP2 en de werkgevers hadden hun ... lees verder


maandag 11 februari 2019 | Principeakkoord Metalektro: Vakbondscontributie 2019 betaald door de werkgever!

Onderdeel van het principeakkoord in de Metalektro is de afspraak dat leden van vakorganisaties in het jaar 2019 de contributie bij hun werkgever kunnen declareren! Met deze afspraak worden die leden beloond die ertoe bij hebben gedragen dat dit mooie resul... lees verder


maandag 4 februari 2019 | PRINCIPE-AKKOORD IN DE METALEKTRO!

Het is eindelijk gelukt om met de FME een akkoord te sluiten over een nieuwe Cao met een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 (30 maanden). Het heeft heel lang geduurd om de FME van de gerechtvaardigde standpunten van de werknemers te overtuigen. He... lees verder


maandag 28 januari 2019 | Behaald succes bij NXP

Dankzij de inspanning van de vakorganisaties, waaronder de VHP2 behouden jullie het recht op een jubileumuitkering bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum. We zijn hartstikke blij met dit resultaat! Hieronder zullen wij nog eens uitleggen wat er precies is g... lees verder


1 van 61  volgende